BAU-D329 - 17796810

Ljuddämpat inomhusavlopp RAUPIANO PLUS

En snabb överblick

Ett komplett system för såväl enfamiljshus som flerfamiljshus samt offentliga byggnader

Vårt rör-, rördels- och tillbehörsprogram RAUPIANO PLUS kan användas överallt och är kompatibel med gängse HT- och Gjutjärns-system i alla dimensioner från DN 32 till DN 200 – med optimala ljuddämpande egenskaper och brandskyddslösningar.

17 dB

Installera komfort
med RAUPIANO PLUS

EI90

Brandsäker
med RAUPIANO PLUS

30 %

Snabbare montage
med RAUPIANO PLUS

Fraunhofer-Institut certificerar det ljuddämpande premium-avloppsröret
RAUPIANO klarar Europas hårdaste normer med god marginal ända ned till 17 decibel. Mycket tack vare rörens uppbyggnad, men också genom de specialgjorda rörklammorna som dämpar ljudet så att det aldrig når - och fortplantar sig - längs väggen. Våra rörklammor har numera M8 fäste för DN 110.

Brandskydd: snabbt, enkelt och normenligt
Även om det måste gå snabbt på en byggarbetsplats får det inte bli fel när det gäller brandskydd. Våra brandskyddslösningar garanterar enkel planering och montage och därmed en okomplicerad besiktning.

Montagetider reduceras till ett minimum
Undvikande av felkällor vid planering och installation samt enklare montage spar upp till 30 % arbetstid jämfört med SML- gjutjärnsrör. Arbetsmiljön förbättras avsevärt.

REHAU AB är bedömda genom följande organisationer & produktgrupper:

Svanen / Eco label (EU-Blomman)
Sunda Hus
Byggvarubedömningen: REHAU RAUPIANO PLUS  - Produkten finns bedömd hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Byggvarubedömningen_logo - 1098733

Ljuddämpande avloppsrör: Certificerade av Fraunhofer-Institutet

Det extremt tysta spillvattensystemet för byggnader

Med sin låga ljudnivå av bara 17 dB(A) ligger vårt ljuddämpande spillvattensystem RAUPIANO PLUS långt under de värden som VDI 4100 riktlinjerna kräver för ljuddämpande avloppsrör. Tystare än en viskning, alla komponenter – rör, formdelar och fastsättningsteknik – bidrar till att RAUPIANO PLUS fungerar utan besvärande ljud.

Raupiano


Raupiano


Raupiano


Ljudabsorberande flerskiktsteknik
P.g.a. sitt ljudabsorberande fyllnadsmaterial får våra rör med sitt extremt styva mellanskikt en rörtäthet av 1,9 g/cm, något som minskar ljudnivån betydligt.

Inga stötljud där flödesriktning ändras
En förstärkning av rördelar där flödesriktning ändras gör att stötljud försvinner. Grenrörens hydrauliskt optimerade innerkonturer minimerar samtidigt avloppsljuden.

Inget stomljud tack vare ljuddämpande fixering med låsbygel
Vår patenterade fixerklammer gör att det blir ännu tystare. Den minimerar väsentligt stomljudsöverföringen till monteringsvägg.

Visste Ni?

Ännu tystare tack vare eliminering av stomljud

Vår patenterade och extremt dämpande fixerklammer kopplar ur stomljudet. Den består av en stöd- och en fixerklammer och minimerar därmed avsevärt stomljudsöverföringen till monteringsväggen. Den praktiska låsbygeln och avståndshållaren garanterar att glidklammern är korrekt åtdragen. Tack vare gummifodrets speciella geometri centreras dessutom röret med jämnt avstånd till klammerns alla sidor. 

Genom den patenterade 3-skiktsmetoden av mineralförstärkt PP erhålls ljudegenskaper utöver det vanliga. De normala ljudkrav som ställs på installationer är 30 dBA. Dock förekommer det allt oftare krav på ljudvärden ner till 20 dBA. Med RAUPIANO plus säkras ljudkravet enligt utförda tester enligt följande:

Med ljuddämpad rörklamma:

  • 1 l/s - 10 dBA
  • 2 l/s - 10 dBA
  • 4 l/s - 14 dBA

Med normal rörklamma utan ljuddämpning:

  • 1 l/s - 12 dBA
  • 2 l/s - 16 dBA
  • 4 l/s - 20 dBA

Brandskydd: EI90 med noll-avstånd

Minimalt utrymmesbehov och maximal planeringssäkerhet

Vårt ljuddämpande spillvattensystem RAUPIANO PLUS klarar även brandskyddet mycket bra. Kombineras systemet med våra RAUTITAN-rör för tappvatten och värme faller den omfattande kontrollen av korrekta minimumavstånd helt bort. Vi har låtit testa montage av båda system, och experternas ställningstagande bekräftar noll-avståndet för i stort sätt alla kombinationer. Det gäller även för kombinationen av RAUPIANO PLUS och icke brännbara ledningar av metall.

Våra brandskyddslösningar är byggnadstekniskt godkända och klarar ett brandmotstånd av minst 90 minuter.

100 % värmeskydd

Våra brandskyddslösningar kan även användas vid underjordiska parkeringar utan att värmeskyddet påverkas.

Utrymmes sparande och säker

Brandskydd

Brandskydd


Brandskydd


Brandskydd

Den utrymmes sparande brandtejpen DN 40 till 90
Vår brandtejp är konstruerad för en smart, utrymmes sparande  monteringslösning och monteras direkt mot innertaket, en man klarar det

  • utan att borra och plugga. Kapa, limma, klart. 

Våra brandskyddsmanschetter DN 50 till 125 och DN 40 till 200
Vare sig den monteras under innertak eller på vägg, har vår brandmanschett bara en 30 mm bygghöjd. Även vår större brandsmanschett plus kan monteras mot innertak eller vägg.

Vår vinkelmanschett DN 75 till 125
Tänkt runt hörnet: vinkelmanschetten är det bästa valet när det är särskilt trångt och för sneda ledningar. Den monteras direkt under innertaket.

REHAU tillhandahåller olika tekniska lösningar för brandskydd. Se broschyr under fliken Dokumentation.

Ekonomi: Utan kompromisser

Wirtschaftlichkeit
30 % snabbare montering
Jämfört med SML-gjutjärnsrör spar Ni med våra ljuddämpande rör upp till 30 % arbetstid. Tack vare att felkällor vid planering och montering undviks förkortas monteringen. Rör och rördelar monteras enkelt och arbetsmiljön förbättras.


Dessutom lägre materialkostnad

Jämfört med den klassiska kombinationen av SML-gjutjärns- och HT-plaströr reducerar RAUPIANO PLUS materialkostnaderna - med upp till en tredjedel. Tillsammans med den förkortade monteringstiden är detta en klar fördel för montörerna.

I ett stort projekt med 313 lägenheter jämförde investerare och den anlitade entreprenören SML med HT och räknade fram kostnadsfördelarna för montage och material. Kalkylen är baserad på materialåtgången. Montagetiderna härstammar från en extern, oberoende studie som gjordes av hantverksmästarförbundet för plåtslagare, sanitär- och värmeteknik i München.


Wirtschaftlichkeit


Videos

Downloads

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection