BAU-D454 - 2868648

RAUTITAN: För vatten och värme

Pålitligt

RAUTITAN: Universalsystemet för dricksvatten och värme.

Som ett variabelt universalsystem är RAUTITAN förstahandsvalet för moderna installationer.

RAUTITAN

RAUTITAN

Dricksvatteninstallation:

Oklanderlig hygien, permanent pålitlighet och enkel installation: RAUTITAN-systemet överbevisar hela världen vid dricksvatteninstallationer.

Värmeelementanslutning:

Oavsett om värmeelementanslutningen sker från golvet, väggen eller fotpanelen – RAUTITAN erbjuder alltid den rätta lösningen.

Flexibla och formstabila rör med höga säkerhetsegenskaper:

Universalröret RAUTITAN flex erbjuder optimal flexibilitet – även vid låga temperaturer. Om installationen kräver ett böjningsstyvt rör så används RAUTITAN stabil – det robusta metall-plastkompositröret. Förisolerade rör understödjer en lönsam installation.

888-01-D058_SE - 118454


Visste du?

Materialet för de högsta kraven:

PE-Xa-rör står för lång livslängd, korrosionsbeständighet och ett enkelt förarbete.

100 % värmeisolering enligt tyska EnEV (EnergieEinsparVerordnung):

De korta installationstiderna möjliggör förisolerade rör i måtten 16 till 25 mm i olika utföranden.

Enkel installation

888-39-D180_01_Online_SE - 118456

RAUTITAN: Anslutningsteknikens skjuthylsa – originalet.


Säkerhet utan kompromisser:

Med rör, mellankoppling och skjuthylsa skapar RAUTITAN en permanent tät anslutning. Helt utan O-ringar. Själva röret är tätningsmedlet och installationen kan belastas direkt. Det robusta materialet klarar förarbetningstemperaturer ner till -10 °C.

RAUTITAN: Utbyggnad av rörände

1. Utbyggnad av rörände

RAUTITAN dricksvatteninstallation

2. Insättning av mellankoppling

RAUTITAN: Montering av skjuthylsa

3. Montering av skjuthylsa

Permanent tät i endast tre steg:

Avgradning och kalibrering av rören faller helt bort. De professionella verktygen i RAUTOOL-serien gör installationen enklare. Redan innan trycktestningen ger en enkel visuell kontroll förvissning om en fackmannamässigt korrekt utförd anslutning.

Visste du?

Rörsystemet och anslutningstekniken har använts i mer än 30 år och i fler än 50 länder. Fram till idag har det utförts över 800 miljoner anslutningar med skjuthylsor.

Framtidssäker installation

RAUTITAN: För en blyfri dricksvatteninstallation

Den nyutvecklade blyfria rödgodslegeringen från RAUTITET RX+ ger alla etablerade fördelar av rödgodsmaterialet, men är samtidigt blyfri.

Hög korrosionsbeständighet utan bly

Det nya materialet RAUTITAN RX+ har genomgått omfattande tester på hjärta och njurar i form av laboratorieexperiment och flera års experiment ute på fältet. Legeringen är standardiserad enligt DIN SPEC 2701 och den har sedan 2018 funnits med på den tyska miljöbyråns positiva lista över hygieniskt lämpliga metallmaterial för dricksvatten.

En hög andel tenn ger en optimal täcklageruppbyggnad, både vid den nya legeringen och vid det vanliga rödgodset. Därmed uppnås också många års säkerhet förutom en hög korrosionsbeständighet.

RAUTITAN RX+

Blyfria mellankopplingar RAUTITAN RX+

Konsekvent vidareutveckling:

REHAU har länge arbetat med ämnet blyfri dricksvatteninstallation: Det första steget togs redan 2009 med införandet av de polymera gänglösa mellankopplingarna RAUTITAN PX (mått 16 till 40 mm) och därefter kom nästa steg med mellankopplingarna RAUTITAN SX av rostfritt stål (mått 16 till 40 mm) under 2011, för utvecklingen av ett blyfritt system. De nya blyfria mellankopplingarna RAUTITAN RX+ (mått 16 till 63 mm) utgör nu den konsekventa avslutningen.

Visste du?

Dricksvattenhygien

Förbrukarnas krav och önskningar kring dricksvattenhygien kommer att öka under de kommande åren.

Den europeiska kandidatförteckningen från REACH

Under 2018 kom bly med på listan över potentiellt särskilt bekymmersamma ämnen.

Förutseende installation.

RAUTITAN: Den hygienoptimerade dricksvattentekniken.

RAUTITAN erbjuder alla förutsättningar för hygienisk dricksvattendistribution.

Den sista metern är avgörande:
Vatten i en oklanderlig kvalitet är vårt viktigaste livsmedel. Det får inte påverkas av felaktiga installationer i byggnader. En säkring av vattenkvaliteten fram till sista tappstället kräver därför stor omsorg – från planering till hygieniskt korrekt implementering.

Med framtiden i sinnet:
När de en gång har installerats försvinner rörledningar i väggar och golv och är därmed utom synhåll. Desto viktigare är det att ha framtiden i sinnet vid valet av rörsystem. RAUTITAN överbevisar med sin långa livslängd och skapar också reserver inför morgondagens hygienstandard.

Tid för en ny typ av installation

RAUTITAN är optimalt anpassat till intelligenta rörledningar, i synnerhet sling- och ringledningslösningar. Om enskilda tappställen eller även hela anläggningar inte används regelbundet eller permanent så förblir vattnet i rörelse – mikrobiella belastningar, som t.ex. legionella, motverkas optimalt.

Hygienoptimerad teknik

Hos RAUTITAN förhindrar släta ytor avlagringar i röret. Mellankopplingarnas invändiga konturer är hydrauliskt optimerade och överbevisar med en mycket liten tryckförlust. Alla använda material har genomgått en sträng kontroll och är certifierade för användning i samband med dricksvatten.

rautitan-trinkwasserinstallation_SE - 118455

Visste du?

Upp till 50 % större invändig diameter:

Jämfört med andra anslutningstekniker ger RAUTITAN en närmast obehindrad genomströmning även i anslutningsområdet. Avsmalningar reduceras därmed till ett minimum genom expansionstekniken.

Utan mikroorganismer. Bekräftat av Fraunhofer Institut:

Mellankopplingarna höga täthet förhindrar effektivt att mikrober bildas. RAUTITAN är certifierat att vara utan dödutrymmen i anslutningsområdet.

Flexibel installation.

RAUTITAN: Individuella varianter av värmeelementanslutningar.

Oavsett om värmeelementanslutningen sker från golvet, väggen eller fotpanelen – RAUTITAN erbjuder alltid en passande lösning.

Vi har tänkt på allt:

Med vårt sortiment av rör, mellankopplingar och tillbehör kan alla relevanta installationsvarianter genomföras. Värmeledningsfördelare för fördelning och samling av anslutningsledningar kompletterar produktsortimentet.

RAUTITAN varmeledningsfordeler

Bekväm installation.

RAUTOOL: Professionella verktyg för alla krav.

RAUTOOL kompletterar RAUTITAN. Det moduluppbyggda verktygskonceptet erbjuder den rätta utrustningen för alla krav.

Installation med batteridrift.

RAUTOOL-verktygen med högprestandabatterier av den senaste generationen garanterar lång livslängd vid korta uppladdningstider.

Omfattande tillbehör från A till Ö.

Oavsett om det rör sig om pluggar, expansionsadaptrar, expansionshuvuden, expanderbits, invändiga böjningsfjädrar, rörsatser, rörsaxar eller rörtänger:

RAUTOOL verktygsväska

RAUTOOL Quick Change

Quick Change®:

För snabbare byte av expanderhuvuden med hjälp av det patenterade snabbväxlingssystemet reduceras av- och påskruvning av expanderhuvuden till en fjärdedels rotation. Som jämförelse kräver konventionella gängade skruvmejslar fyra fulla varv.

RAUTOOL A-light2 Kombi

RAUTOOL A-light2 Kombi:

Bara ETT verktyg på byggarbetsplatsen. Vid vridning av det kombinerade expander- och skjutaggregatet i arbetsriktningen finns alltid det rätta verktyget till hands. Expandering, växling, påskjutning – utan ombyggnad.

Visste du?

Enastående mångfald:

Ingen annan systemleverantör erbjuder ett så omfattande verktygsprogram.

Tre mål, ett verktyg:

Med denna tredubbla rörsats går måttförskjutningen snabbt. Utan ombyggnad kan måtten 16, 20 och 25 mm förarbetas med ett enda verktyg. En enda vridning räcker.

Videor

Downloads

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection