Screenshot and Preview Video 50 Climate Leaders - 117749

Признание за ангажираност в устойчивото развитие

REHAU е един от "50 световни лидери в областта на устойчивото развитие и климата"

30.09.2020

Затворените вериги за създаване на стойност от дизайна на продукта до рециклирането не са непостижима мечта, а реалност за специалиста по полимери REHAU. В продължение на десетилетия компанията разработва устойчиви подходи по цялата верига за създаване на стойност и ги въвежда в практиката. Този ангажимент на компанията вече е признат с включването на REHAU в поредицата „50 световни лидери в областта на устойчивото развитие и климата“ - една инициатива на медийната агенция TBD Media Group съвместно с ООН.

Природните ресурси на Земята са ограничени, което означава, че е наложително компаниите да ги използват отговорно и устойчиво. Целта на кампанията “50 световни лидери в областта на устойчивото развитие и климата” е да привлече вниманието към този проблем и да предостави на компаниите платформа, където те да демонстрират своята отговорност пред международна аудитория. “Като семейна компания, REHAU възприема един дългосрочен подход за своята отговорност към бъдещите поколения“, обяснява Уилям Кристенсен, Изпълнителен директор на REHAU Group. “Да бъдем един от „50-те световни лидери в областта на устойчивото развитие и климата“ е истински стимул за нашите 20 000 служители да продължават да се стремят към по-голяма устойчивост и защита на климата. Накратко, когато става дума за кръгова икономика, ние искаме да бъдем лидери.”

До 2025 г. REHAU планира да увеличи степента на рециклиране в цялата група до над 15% и в същото време да намали емисиите на CO2 с най-малко 30%. "За нас устойчивото развитие е философия, която се отразява в три основни ценности: доверие, надеждност и иновации. Желаем да разработим перспективни технологии, подобряващи живота", подчертава д-р Файт Вагнер, член на Надзорния съвет на REHAU Group. Използването в производството на рециклирани материали вместо нови може да редуцира емисиите на CO2 до 88%. В допълнение към щадящото ресурсите производство на системни решения от дълготрайни полимери, REHAU се фокусира върху висококачествената обработка и повторната употреба на отпадъчни материали от индустрията и потреблението. REHAU вече разработва и произвежда висококачествени продукти от рециклирани материали във всички свои направления в мебелната, строителната и автомобилната индустрия.  

С подписването на Глобалния договор на ООН през май 2020 г., REHAU групата ясно показва своя ангажимент към отговорното корпоративно управление и устойчиво развитие. “Постоянно работим с всички наши подразделения, за да оценяваме нашата стратегия за устойчиво развитие", подчертава Кристенсен. “И продължаваме да я развиваме.”

Може да намерите допълнителна информация и филма “REHAU: Развиване на кръговата икономика със силна убеденост и в името на бъдещите поколения.” на www.50climateleaders.com/rehau и www.rehau.com/group-en/planet-first.

50_SCL_LOGO white_bg - 116518


Контакт с пресата

Стефка Иванова

Околовръстен път 438
1532 София 
Tel: +359 2 892 04 54
Mail: stefka.ivanova@rehau.com


 

MA-D979 - 117787

Уилям Кристенсен, Изпълнителен директор на REHAU Group

MA-D975 - 115713

д-р Файт Вагнер, Надзорен съвет на REHAU Group

Engineering progress

Enhancing lives