Биомаса и биогаз

Захранване с енергия за бъдещето

Биомасата като основна форма на съхранение на енергия има решаваща роля в областта на възобномяемата енергия. По целия свят в последните години са изградени хиляди биогаз системи, инсталации за дървени стърготини и котли на биомаса, които ни снабдяват с електрическа и топлинна енергия. REHAU се утвърди на пазара като системен доставчик в тази специфична област, лидер в иновациите и компетентен сервизен партньор.