Промишлени отпадъчни води

Всеобхватна високо химикалоустойчива канализационна мрежа от точката на заустване до пречиствателната станция

Точно канализационните тръби и шахти за промишлени приложения трябва да отговарят на строги изисквания: устойчивост на химически замърсени отпадъчни води, високи температури до 90° напр. чрез системата CIP - почистване на място или също високи транспортни товари. Канализационните тръби и шахти от полипропилен на REHAU изпълняват тези високи изисквания и се влагат, където другите канализационни системи не могат.