Канализационна тръбна система за високо натоварване AWADUKT PP SN 10 OIL PROTECT

Описание

Описание

Канализационна тръбна система за високи натоварвания от полипропилен с устойчиво на бензин и масла уплътнение по ÖNORM EN 1852. AWADUKT PP SN10 OIL PROTECT е предназначена за специални приложения с наличие на отпадни води съдържащи масла и бензин.

 • NBR-уплътнение

 • Снабдени с черни пръстени за визуално различаване

Предимства

Предимства от пръв поглед

 • Широко гама от фасонни части
 • Високо статична и динамична товароносимост
 • Висока износоустойчивост благодарение на специалната формула RAUSISTO
 • Устойчивост на химични и термични натоварвания
 • Safety-Lock-уплътнителна система
  • Без риск от случайно падане на уплътнението при монтажа.
  • Възможност за полагане в санитарно-охранителни зони II и III
 • Непропускливост за примеси
 • Вътрешна маркировка, позволява еднозначна идентификация на тръбната система при контрол с камери
 • 100-годишен живот, удостоверено от LGA Нюрнберг
 • 10 годишна гаранция, включваща и разходите за монтаж и демонтаж съгл. гаранционната карта на REHAU

Възможности за приложение

Възможности за приложение

AWADUKT PP SN10 OIL Protect намира приложение в случаите, в които надеждно и екологично трябва да се отведат отпадни води със съдържание на масла/бензин:

 • В зоните на бензиностанции
 • В кухните на големи обекти, напр. като тръби към маслени сепаратори
 • В промишлеността, когато има наличие на отпадни води, съсържащи масла/бензин (напр. в хранително-вкусовата промишленост)

Програма за доставка

Програма за доставка

 • Размери от DN 110 до DN 500
 • Цвят: оранжев, муфа: оранжева с черни пръстени
 • Тръби със заводски монтирана двойна муфа и уплътнителна система SL
 • Строителна дължина: 1m, 3m и 6m
 • Уплътнителни пръстени от NBR
 • Широка гама от фасонни части от DN 110 до DN 500
 • Аксесоари