Дистанционно топлоснабдяване INSULPEX

Предимства

Предимства

INSULPEX Ви предлага следните предимства за реализиране на Вашия проект за дистанционно топлоснабдяване:

 • Оптимална топлоизолация на тръбата - λ 0,024 W/mK
 • За температури до макс. 95°C
 • Най-гъвкавото полагане от ролката
 • Бърз и евтин монтаж
 • Без корозия и инкрустация
 • Цялостна програма за фасонни части и принадлежности
 • Единствена по рода си универсална техника с муфи

Характеристики

Характеристики

Предварително изолирана РЕ-Ха тръба за енергийно ефективен пренос на топлина

За транспортирането на получената отпадъчна топлина от инсталациите за биогаз и дървени стърготини се нуждаете от трайна, сигурна топлоизолация и свързваща техника. INSULPEX се състои от висококачествения материал PE-Xa в обшивка от високо ефективна изолация от PU-пяна и по този начин топлинните загуби значително намаляват.

Области на приложение

Области на приложение

Предварително изолираната тръбна система INSULPEX е решение за много различни приложения, за да се разпределя топлина.

 • Дистанционно топлоснабдяване
 • Снабдяване с топла и питейна вода
 • Индустриални и хладилни инсталации
 • Инсталации за биомаса и биогаз
 • Лъчисто отопление на транспортни и открити площи
 • Системи за използване на земната топлина (RAUGEO)
 • Технология на плувни басейни

Системни компоненти

Системни компоненти

Предварително изолираната тръбна система INSULPEX предлага цялостна програма за тъби и фитинги с единични и двойни тръбопроводи.

 • INSULPEX двоен тръбопровод от d20 до 63мм, единичен тръбопровод от d20 до 160мм с дължини на рулата между 86 и 360м
 • REHAU свързваща система с пресоващ пръстен с всички стандартни изходи, преходи и специалицирани части като сферични кранове и спирателни арматури
 • REHAU свързваща система с електрозаваряема муфа FUSAPEX за връзки между d50 до 160мм, ъгли, преходи и фланшово присъединяване
 • REHAU системи за изолиране с муфи за свързване и разклоняване на предварително изолирана тръбна система INSULPEX

Downloads