Tipps und Tricks

Tipps und Tricks für die ideale Trinkwasserinstallation Предложения за идеалната инсталация за питейна вода

При едно добре обмислено проектиране за дълготрайно надеждна, ефективна и преди всичко хигиенична инсталация за питейна вода има някои основни правила:

Прецизно избиране на правилния размер.
Тоалетни казанчета със стоп-бутон и други техники за спестяване на вода са намалили консумацията на вода непрекъснато през последните години. Често затова е достатъчен по-малък диаметър на тръбата – една стъпка с много предимства: по-малкото количество вода в тръбопроводите подобрява хигиената и едновременно с това носи повече комфорт чрез по-бързото разпределение във мрежата за питейна вода. Тъй като входящия поток, до достигане на желаната температура на водата от душа или чешмата, е значително по-кратък. Системата RAUTITAN е на разположение във всички стандартни сечения и дава възможност за индивидуално оразмеряване на Вашата система за питейна вода.

Auf aktuelle Installationsformen bauen.
Малко или въобще неизползвани участъци от тръбопроводи могат да се превърнат в гнезда на бактерии, които отново могат да заразят цялата система. Отделни водопроводи за бани за гости или външна връзка в градината, както и резерви за разширяване би тябвало да бъдат избягвани, колкото е възможно повече при проектирането. В новото строителство помещенията трябва да са така подредени, че ако е възможно пътищата на тръбопровопдите да са кратки. Besonders effektiv sind Durchschleif- und Ringleitungsinstallationen, die Ihr Fachhandwerker mit RAUTITAN mühelos umsetzen kann, um auch selten benutzte Leitungsteile immer mit zirkulieren zu lassen. Припомнете си: водата трябва да тече и не да се застоява!

Mit Dämmung richtig sparen.
Ако водопроводните тръби не са изолирани или са недостатъчно изолирани, тръбопроводите за студена и топла вода могат да минават дори директно един до друг, водата може дори и при кратък застой да се затопли или охлади и по този начин да се образуват микроорганизми. Die richtige Dämmung schafft hier Abhilfe und senkt zudem spürbar den Energieverbrauch für die Erwärmung des Warmwassers. RAUTITAN Rohre sind auf Wunsch werkseitig vorgedämmt erhältlich und helfen so, Kosten zu sparen und Hygiene zu sichern.

Поговорете с Оторизиран Партньор в близост до Вас. Той ще Ви предостави повече информация! Wie Sie sich optimal auf das Planungsgespräch vorbereiten können, erfahren Sie auf der nächsten Seite: повече>>