Доклад за устойчивост 2021

REHAU постигна целите си за кръгова икономика и опазване на климата по-рано от планираното

14.07.2022

REHAU публикува своя доклад за устойчивост за 2021 г. В него са описани стойностите и дейностите, свързани с устойчивостта на двете новосъздадени подгрупи REHAU Industries и REHAU Automotive, а също така са представени напредъка и целите. Като база за доклада послужиха Международните насоки за отчитане на устойчивостта и Глобалните насоки за отчетност (GRI).

Въз основа на основните елементи на седемнадесетте цели за устойчиво развитие (SDG) на ООН, REHAU Group дефинира четири сфери на действие в своята стратегия за устойчивост: Устойчив растеж, Кръгова икономика, Опазване на климата и Разнообразие. От 2011 г., корпоративната група редовно отчита своя ангажимент към устойчивостта. Публикуваният сега доклад е седмият поред за устойчивостта на REHAU. „Ние сме особено щастливи, че успяхме да направим по-нататъшни решителни стъпки въз основа на нашата стратегия за устойчивост миналата година. Постигането на целите ни прави горди и ни стимулира още повече,“ казва д-р Уве Х. Бьолке, изпълнителен директор на REHAU Industries SE & Co. KG.  

Настоящият доклад показва, че вече е отбелязан значителен напредък. Целта за стимулиране на кръговата икономика и увеличаване на процента на рециклиране с над 15% до 2025 г. в сравнение с базовата 2016 г., вече е почти изпълнена. Целта за намаляване на емисиите от CO2 с 30% в сравнение с базовата 2018 г. също беше постигната през 2021 г. През отчетната година REHAU започна да разработва цялостни инструменти за оценка на напредъка в тази област на дейност. Наред с останалото, това се отрази и в Картата с показатели за кръгова икономика на REHAU, където се съдържат 12 категории в областта на енергията, продуктите, производството и обществото. С помощта на Картата с показатели, съществуващите продукти могат да бъдат проверени и доразвити по отношение на устойчивостта.

REHAU вижда по-нататъшното развитие на своите цели и показатели за устойчивост като непрекъснат процес. По тази причина целта за опазване на климата през 2021 г. беше приспособена за двете подгрупи. „REHAU Automotive реши не само да намали емисиите от точка 1 и точка 2 до 2025 г., както е планирано, но и да постигне 100% въглеродна неутралност дотогава“, казва д-р Маркус Дистелхоф, изпълнителен директор на REHAU Automotive SE & Co. KG. REHAU Industries си е поставила тази цел за емисиите от точка 2. По същото време стартират допълнителни проекти на продуктово и фирмено ниво за оценка на емисиите нагоре и надолу по веригата (точка 3). По този начин REHAU иска да създаде условия за определяне на бъдещите цели за редуцирането на CO2 на научна основа.

Повече информация на: https://www.rehau.com/group-en/planet-first


Cover-Nachhaltigkeitsbericht-2020-DE - 1086508


Контакт с пресата

Стефка Иванова

Околовръстен път 438
1532 София 
Tel.: +359 2 892 04 54
stefka.ivanova@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives