Ние за нас

Verw_Rehau_Rheniumhaus_28_290828_0 - 290828

Engineering progress - Enhancing lives

За енергийно ефективно строителство, използване на възобновяеми енергийни източници и управление на водите, както и в областта на „Mobility & Future Living“, REHAU допринася решаващо за преодоляване на екологичните и икономическите предизвикателства на бъдещето. Компетентност и иновации са направили REHAU водещ доставчик на базирани на полимери системни решения и услуги в областите строителство, аутомотив и индустрия. Поради високата ефективност в разработването на нови продукти и децентрализираната търговска и сервизна мрежа, REHAU принадлежи към най-добрите доставчици на пазара. Високо ниво на професионализъм от развитието на материалите до изпълнението на системите, както и страст за неограничените потенциални ползи от прилагането на полимерните материали, са основна предпоставка да бъдем водеща марка в световен мащаб.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection