Устойчивото развитие трябва да стане тема не само в строителството, но и в обществото

На 30-ти ноември се състоя представянето на REHAU в Сезон 5 на Академия Лидерите.

03.12.2020

REHAU в Сезон 5 на Академия Лидерите

На 30-ти ноември се състоя представянето на REHAU в Сезон 5 на Академия Лидерите. Темата „Енергийна ефективност“ бе представена от инж. Владимир Войнов, управител на REHAU България, и проектовия консултант “Прозоречни и фасадни системи”- инж. Невена Йончева.

Това бе първото участие на REHAU в Академия Лидерите, като една от основните причини за него е мисията на компанията в България за трансфер на познания и световни практики към младите специалисти, както и приемането и за модерен начин за намирате на нови таланти. Решението бе взето на база на получените с времето положителни препоръки от колеги от бранша, участвали във формата, и впоследствие успешно наели нови надеждни служители. Предоставената трибуна бе чудесна възможност за споделянe на историята на семейната компания, израснала до световен гигант и нейните ценности и стремежи.

Макар и Академия Лидерите да е насочена към овладяване по-скоро на т.нар. soft skills и да представя теми като продажби, работа в екип и др. от REHAU бе избран различен подход за презентация. Подбраната тема - „Енергийна ефективност“, на пръв поглед звучи тясно строителна и теоретична, но представянето ѝ е неслучайно.

Енергийна ефективност, като първа стъпка към устойчивото развитие трябва да стане тема не само в строителството, но и в обществото.
Това сподели инж. Владимир Войнов. Това е единственият път за положителна промяна в сградното строителство, което влияе върху цялата планета и живота на нея. Всички ние сме запознати как ресурсите се изчерпват, а земята започва да реагира на нашето замърсяване. Междувременно енергията става все по-скъпа и ценна. Затова е редно темата устойчиво развитие да присъства по-сериозно в полезрението на всички нас.

„Решихме да говорим за това, което е най-близо до нас и ни вълнува дълбоко“, сподели инж. Войнов.
Изборът на тема на REHAU в Академия Лидерите бе продиктуван от естеството на продуктите на компанията, насочени към подобряване на енергийната ефективност и устойчивост. За целта компанията прави стъпки към създаване на кръгова икономика, за да могат голяма част от ресурсите да се връщат обратно в производството. Конкретните мерки, които REHAU предприема, включват рециклирани сърцевини на профилите за прозорци, както и добавяне на възможно най-много рециклиран материал в други продукти и системи. „Искаме да се наложим, като пионери в тази посока и да работим активно по конкретните казуси. Едно елементарно събиране на старите PVC прозорци с цел рециклиране – дори това липсва у нас.“

„Ние от REHAU не просто говорим за принципите, а предприемаме действия за постигане на устойчивост.“, разказа още Войнов.
Темата за устойчивото развитие надгражда тази за енергийната ефективност и е с висок приоритет за REHAU. Чрез участието си компанията бе си поставила за цел да запознае участниците от Академия Лидерите с необходимостта от по-енергийно ефективни сгради, като разгледа примери от реалната практика.

Впечатления за познанията на младите по темата „прозорци“
Младите специалисти, излизащи на реалните строителни обекти са слабо запознати с по-специализирани теми, като тази за прозорците. „Според нас строителните инженери би трябвало да познават в детайли елементите на сградата, особено когато става дума за фасадни елементи.“

Качествата, които компанията би търсила в потенциални бъдещи служители от Академия Лидерите
Инж. Войнов сподели, че в България липсва отдадеността в професията. „Трябват ни хора, които са активни, полагат усилия и могат да поемат отговорност.“ Наблюденията на екипа на REHAU са, че образованието у нас дава една добра основа, но на младите им липсват умения, като самостоятелност и работа в екип. Това са неща, на които се държи в по-голяма степен на запад, например в Германия.

Важно е човекът да е активен, да му се работи и да е готов да расте. Масово наблюдаваме просто „изпълнители“, липсва инициативност. Вярваме обаче, че има будни, млади хора, които са готови да обръщат бизнес модели.“, сподели инж. Войнов. „В момента нямаме отворена позиция, но има ли подобни хора, ще намерим такава.“

Влиянието на качеството на строителството върху живота на всеки от нас
Лекцията на REHAU в Академия Лидерите премина през разговор какво е енергийната ефективност, какво е пасивна къща, какво е коефициент на топлопреминаване, кога се появяват проблеми като конденз и мухъл, какво включва процесът на проветряване... Всички тези по-технически познания около прозорците и строителната физика дават по-голямата картинка - техника, но от страна на практиката. Неглижирайки тези детайли, може да се стигне до не дотам удачен избор на прозорци. Но това не изчерпва възможностите за проблем – колкото и качествени да са те, ако не са монтирани и завършени правилно, крайният резултат може да влияе негативно на нас и семействата ни – влага, мухъл и нездравословен микроклимат.

Светът днес се сблъсква с множество предизвикателства
Населението се увеличава, а с това и отпадъците и вредните емисии, които оставяме след себе си. Начинът, по който използваме материалите, трябва да бъде разумно осъзнат и преосмилен в глобален мащаб. Това е и посланието на REHAU.

Engineering progress

Enhancing lives