MFF_M_FBF_18_D135 - 47436

Отлично устойчиво развитие

16.04.2018

Екологично съзнание в производството, рециклирането и разработването на продукти. За своите устойчиви производствени процеси специалистът в полимерите REHAU получи на изложението “Fensterbau Frontale” продуктовия знак на VinylPlus. Всичките четири европейски завода за прозорци, както и многобройни системни решения на REHAU бяха сертифицирани, между които и стъклопластовите профили за прозорци GENEO.

Снабдяване със суровини, преработка или пък рециклиране, експертът в полимерите REHAU изпълнява по цялата верига на добавената стойност разнообразните, одитирани критерии за сертифициране с продуктовия знак на VinylPlus. На изложението „Fensterbau Frontale ” Карстен Хойер, ръководител на отдел „Решения за прозорци”, Михаел Дийц, ръководител на „Технически решения за прозорци”, д-р Михаел Щьогер, ръководител на верига „Операции и снабдяване”, както и съответните ръководители на пазарни региони получиха продуктовия знак за трайни PVC решения. Семейното предприятие, чиито профили за прозорци празнуват своя 60-ти юбилей, успя да сертифицира всичките си четири европейски завода за прозорци. Наред със SYNEGO, Brillant-Design, Euro-Design 60, Euro-Design 70, Total 70, Aralya, Titanium Design и TriTec 60, много от системните решения на REHAU носят знака на VinylPlus, който е допълнение към притежавания знак за качество в аспекта на устойчивото развитие. Отличени бяха също и профилите за прозорци GENEO, Neferia и Nordic Design от стъклопластовия композитен материал RAU-FIPRO. Също така специално модифицирана за REHAU инсталация за сортиране предоставя възможност да се отделят и почистват вече употребявани материали и да се добиват сортово чисти суровини, които да бъдат влагани отново в производството.

REHAU смята получаването на продуктовият знак на VinylPlus за потвърждение на своя последователен ангажимент за все по-голямо устойчиво развитие. Наскоро енергийно ефективната вентилационна система  GENEO INOVENT, чиито функции специалистът в полимерите междувременно подобри още повече, получи наградата „Plus X“ в категориите иновация, високо качество, функционалност и екология. REHAU продължава да си поставя амбициозни цели и планира още през 2020 г. да произвежда до 50 процента от своите профили за прозорци в европейските заводи с рециклирана пластмаса във вътрешността на профилите.

Engineering progress

Enhancing lives