REHAU България проучи потребителското поведение при избор и покупка на дограма в страната

Немските PVC прозорци са сред най-предпочитаните на пазара, жените участват наравно с мъжете при взимане на решение.

01.09.2022

С амбицията да развиваме постоянно своите услуги към всички потребители, партньори и доставчици, е важно да имаме актуални наблюдения и познания за потребителското поведение при избор на нова дограма. С тази важна цел и заедно с агенция за маркетингови анализи Прагматика, организирахме в края на 2021 г. специализирано маркетингово изследване на моделите и нагласите сред ползвателите на прозоречни решения у нас.

Резултатите показват, че масово в България периодът на експлоатация на дограми е повече от 10 години. Малко над 50% от участниците в проучването са потвърдили, че най-честият повод за подмяна на дограмата е амортизацията на предходната, докато 26% посочват закупуването на ново жилище като друга причина за смяна на прозорците. Желанието за закупуване на дограма с по-добри характеристики от старата, както и частичен ремонт на жилището, се нареждат като следващи фактори за смяна.

За българския потребител е важно дограмата да осигурява топлина и изолация от външната среда за дълъг хоризонт от време, както и да има изгодна покупна цена. Затова основният мотив при избор на дограма са нейните топлоизолационни качества (подобряване на вътрешна температура на жилището). Шумоизолационните качества се нареждат веднага след това, следвани от характеристики на дограмата като предпазване от конденз/влага, защита от взлом, сертификат за качество и добър дизайн. По-взискателните клиенти държат на допълнителни параметри за здравина и качество на отделните компоненти на дограмата - сглобки, профили, стъкла, заключващи механизми, панти и т.н.

Проучването разкрива, че в около 50% от случаите, потребителите взимат решението за избор заедно с друг член на домакинството. Макар, че мъжете са по-добре запознати с техническите характеристики, жените участват също активно в крайното решение. 42% от целевата група споделя, че обмислянето на покупката на дограма отнема между 1 и 2 седмици. Процентът нараства до 61%, ако добавим и лицата, на които им е нужно месец време за това. Обикновено, родните потребители сравняват и избират между поне 2-3 оферти на фирми, както и разчитат на промоционални механизми – безплатен монтаж, отстъпка в цената, подарък тип „комарник“.

По отношение на произход, най-силно застъпени в домакинствата у нас са българските и немските дограми - немският произход се възприема позитивно като стандарт за качество и надеждност, добър дизайн и топлоизолация. В много редки случаи се наблюдават потребители, които използват дограма с друг чужд произход. За над 70% от потребителите дограмата в новото жилище трябва да е PVC.

Критерият ,,изгодност” има силно влияние върху избора на дограма. Изследването показва, че към декември месец 2021 г., общата нагласа за средна цена на прозорец, се равнява на приблизително 680 лв., като много потребители са склонни да заплатят малко повече – 736 лв. средна цена, за немска дограма. Факторът „изгодност“ е еквивалент на „добрата стойност за парите“ (разход за отопление, здравина и издръжливост) за нас. Неслучайно сме изключително горди с полученото за 2021/2022 г. отличие Best Buy Award за „Най-добро съотношение цена/качество на българския пазар“ в категория „Прозоречни системи“. В допълнение към всичко това, нашата дигитална платформа REHAU Connect предоставя на хората бързо и лесно информация за наличните REHAU производители във всеки регион на България. 

Дограмата е често подценявана като продукт от българския потребител, а всъщност е продукт, който е вход към дома и създава нови усещания за комфорт и уют в семейството. Проучването ни показва, че в дълги периоди от време хората са слабо информирани за прозоречните системи и когато настъпи момент за подмяна на дограма или взимане на решение, те разчитат на опита си до момента. В някои случаи започват да правят собствени проучвания от „нулата“ и се допитват до социалното си обкръжение. Затова марките-производители на дограма трябва да фокусират повече усилия за образоване на потребителите, за разработване на атрактивни програми за лоялност и препоръки, за кампании, свързани с причините за смяна и поддръжка на дограмата, за да може цялостно пазарът да се развива.“ – споделя Владимир Войнов, управител на REHAU България.

Основните канали за информирано решение при смяна на дограма са приятели и близки (51% от хората се допитват до тях), сайт на фирмата-производител (39% от участвалите в проучването правят това); посещение в специализиран магазин за дограма (27%); сайтове на официални представители на профилни системи и специализирани форуми за дограма (за 22%-23% от участниците в изследването).

* Допълнителна информация за проучването
Настоящото проучване на агенция Прагматика е проведено през декември месец, 2021 г. Типът на изследването е количествено, а методът за събиране на данни - анкета в online среда чрез специализираната платформа на Прагматика – Оптис. Проучването е обобщено като квотна извадка сред 600 лица на възраст между 25 и 65 години (50% мъже и 50% жени), живеещи в градове у нас с над 50 000 жители, ползващи интернет.

Участниците в изследването са отговаряли на основни изследователски въпроси за потребителско поведение при покупка и избор на дограма, за потребителски възприятия и нагласи към категорията дограма за дома, както и са споделяли данни за техния социо-демографски и психо-поведенчески профил, както и за медийни навици, които влияят при взимане на решение за покупка на дограма.

Engineering progress

Enhancing lives