Акустични решения

Иновативни решения за средата, в която работим

В центъра на архитектурните решения са служителите и хората, които ежедневно са в контакт с фирмата и нейните продукти.

Инвеститори, консултанти и архитекти  могат да допринесат за комфорта на служителите, като се ангажират със средата, в която те работят.

 

Значителен принос за комфорта на работното място има добрата пространствена акустика. REHAU предлаг за нейното подобряване  серия от иновативни продукти.