ЗВУКОПОГЛЪЩАЩИ РОЛЕТНИ ШКАФОВЕ

Описание

RAUVOLET acoustic-line – Звукопоглъщане от лицевите плоскости на мебелите

RAUVOLET acoustic-line е една ефективна акустична система за ролетни шкафове с приложение за офиси и други области от света в който работим.

Звукопоглъщащият профил RAUVOLET acoustic-line превръща мебелите в широколентов абсорбатор. Патентованият продукт се отличава със своята специална геометрия на профила с щанцовани проходни отвори и с вкарания акустичен нетъкан текстил.

Профилът влиза в употреба в шкафове, Side- und Highboards, шумоизолиращи подвижни стени или като декоротивна стенна картина. Профилът абсорбира до 80% от възникващия шум и по този начин обединява акустичната ефективност и практичния въздухоприемник  с висококачествения дизайн.

Гъвкавото подреждане на акустичните мебели в близост до отделните служители дава възможност както за изолиране от смущаващия шум от околната среда, а така също и от разпространение на собствения звук в непосредственото обкръжение. 

Предимства

Предимства

  • Високоефективен широколентов абсорбатор
  • Aкустична ефективност и висококачествен дизайн в комбинация с въздухоприемник
  • Звукопоглъщане и звукоизолация в близкото обкръжение на служителите
  • Възможност за гъвкаво използване
  • Отделяне на функционалната площ на мебелите 
  • Възможности за индивидуална конфигурация
  • Готово конфекционирана комплексна система от екологично неопасния материал РР

Teхнически данни

Teхнически данни

RAUVOLET acoustic-line е отлична система за шумопоглъщане чрез мебелното обзавеждане. Широколентовият абсорбатор се отличава със своите добри абсорбиращи характеристики както в нискочестотния, а така също и във високочестотния обхват. Тя намалява шумовото натоварване в цялата важна за работещите зона за говорене. 

Патентованият продукт от материала полипропилен притежава специална геометрия на профила с щанцовани проходни отвори и е снабден с акустичен нетъкан текстил във вътрешността на профила с форма на кутиеобразна кухина.

С продуктовия вариант RAUVOLET acoustic-line 12 мм системата, със своя коефициент на поглъщане от αw = 0,8, бива квалифицирана за клас на звукопоглъщане В „максимално поглъщане”.

Продуктовия вариант RAUVOLET acoustic-line 8 мм постига със своя коефициент на поглъщане от αw = 0,75 позициониране в клас на звукопоглъщане С.

Дизайн

Дизайн

Чрез възможността за повърхностно отпечатане върху профилите на RAUVOLET acoustic-line се разкриват нови перспективи в пространственото оформление.

Независимо дали става въпрос за лого, фотоси и др. – всякакъв отпечатък върху профилите на ролетните шкафове е възможен!

Отличия

Отличия

Чрез различните отличия на продукта RAUVOLET acoustic-line съответните експерти потвърждават високата дизайнерска компетентност и иновационна сила. 


interzum award
Design Plus Award
reddot design award

Downloads

Downloads