Изкачване до върха:

REHAU GROUP е наградена за първи път със златно отличие от рейтинговата агенция EcoVadis

27.10.2021

REHAU е последователно ангажирана с отговорни бизнес практики във всички области на организацията и успехът е очевиден. Благодарение на този ангажимент, сега REHAU е наградена със златен медал за устойчиво управление от рейтинговата агенция EcoVadis.  

С общ резултат 71 от 100 възможни точки, за първи път REHAU Group постигна златен статус и по този начин е сред първите 5% от всички участвали компании и в челния 1% в индустрията за преработка на пластмаси. 

От 2007 г., независимата рейтингова агенция EcoVadis оценява устойчивостта в работата на компаниите в категориите околна среда, труд и човешки права, етика и устойчиви обществени поръчки. Със своите 21 критерия за устойчивост, EcoVadis прави дейностите на компаниите с международни вериги за доставки измерими и сравними в сферата на устойчивите практики, създавайки по този начин доверие и прозрачност към бизнес партньорите. EcoVadis осигурява на компаниите цялостни оценки в областта на корпоративната отговорност. Корпоративната Социална Отговорност, съкратено КСО, поддържа социалната отговорност на компаниите в смисъла на устойчив бизнес. С EcoVadis работят големи мултинационални компании, за да постигнат устойчивост и да подобрят прозрачността на своите глобални вериги за доставки. MA-D972 - 113629

Андреас Джене, Ръководител Устойчиво развитие в REHAU Group.


Непрекъснато развитие в REHAU

REHAU Group се усъвършенства непрекъснато и това е отразено в оценките на EcoVadis през последните няколко години: 58 точки през 2019 г. до 65 точки през 2020 г., които през тази година бяха отново надхвърлени със 71 точки.

„Това е екипно постижение на много колеги от специализираните отдели, като Правен, Човешки ресурси, Управление на околната среда и енергията и Устойчиво развитие. Ние можем да се гордеем с това, но не желаем да почиваме на нашите постижения“, казва Андреас Джене, Ръководител Устойчиво развитие в REHAU Group.


Контакт с пресата

Стефка Иванова

Околовръстен път 438
1532 София
Tel.: +359 2 892 04 54
stefka.ivanova@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives