Ясен ангажимент за устойчиво развитие

REHAU подписва Глобалния договор на ООН

21.08.2020

Goals EN - 110730

Изхождайки от десетте принципа на Глобалния договор на ООН, подписалите страни се призовават да насърчават общите цели на Организацията на обединените нации и по-специално 17-те цели за устойчиво развитие.

От много години REHAU залага на отговорни действия и постепенно разширява стратегията си за устойчиво развитие. Сега Изпълнителният директор на REHAU Групата Уилям Кристенсен подписа и Глобалния договор на ООН. Като член на най-голямата и най-важна инициатива в световен мащаб за отговорно корпоративно управление, компанията се ангажира с устойчивото развитие.

Предизвикателствата пред бизнес компаниите в глобален мащаб се увеличават. Поради това REHAU иска да насърчи дейностите си за устойчиво развитие в бъдеще и извън компанията и изпраща ясен сигнал, като подписва Глобалния договор на ООН. „Като семейна компания, REHAU от години се ангажира с устойчива корпоративна политика. Отговорното използване на ресурсите е също толкова важно за нас, колкото многообразието и дългосрочният устойчив растеж “, подчертава Уилям Кристенсен, Изпълнителен директор на REHAU Групата.

Глобалният договор на ООН е най-голямата и най-важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Това е един вид печат за качество в областта на устойчивото развитие. Визията е устойчива глобална икономика, основана на десет универсални принципа от областите на правата на човека, трудовите стандарти, околната среда и климата, както и предотвратяването на корупцията. Мрежата подкрепя компании и организации при привеждане в съответствие на техните стратегии и дейности с целите за устойчиво развитие и визията на Глобалния договор на ООН. В световен мащаб над 13.500 компании и организации вече са се присъединили към Глобалния договор на ООН, които не само обменят знания, но и редовно и прозрачно отчитат своите мерки и напредък.

От ООН са убедени, че глобалните предизвикателства могат да бъдат овладяни единствено заедно, което се отразява и в Програмата за 2030 г., приета през 2015 г. Въз основа на десетте принципа, акцентът се поставя върху 17 цели, така наречените Цели за устойчиво развитие. REHAU се фокусира върху темите за кръговата икономика, опазването на климата, устойчивия растеж и многообразието. В своя доклад за устойчиво развитие компанията показва мерките, които предприема за противодействие на негативната промяна: https://www.rehau.com/group-en/planet-first


Контакт с пресата

Стефка Иванова

Околовръстен път 438 
1532 София 
Tel.: +359 2 892 04 54 
stefka.ivanova@​rehau.​com

Engineering progress

Enhancing lives