Rezidenca Gashi Foto 1 - 68005

Rezidenca Gashi

Rezidenca Gashi е многофамилен жилищен проект от около 700 м² в Малишево, Косово. При строежа му са използвани тръби RAUTITAN flex за питейна вода (за 8 бани и две кухни) както и за щрангове за подовото отопление и охлаждане. За лъчистото отопление са инсталирани около 4.500 м тръби RAUTHERM S 17x2,0 върху 700 м² система с такер плоча, вкл. колектори, колекторни шкафове и аксесоари, както и регулатори NEA. Освен това е използвана и системата с централна прахосмукачка VACUCLEAN.

 

Местоположение

Малишево, Косово

Година

2018

Продукти/ системи

RAUTITAN flex
RAUTHERM S  
VACUCLEAN

Rezidenca Gash Foto 4 - 68004

Rezidenca Gashi

Rezidenca Gashi Foto 2 - 68006

Rezidenca Gashi

Rezidenca Gashi Foto 3 - 68007

Rezidenca GashiEngineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection