Геотермия

Геотермални сонди


Безплатният енергиен източник

Отопление с безплатен енергиен източник, независимо от цените на суровините, политическото развитие и кризите - и също така екологично чистo. Това е геотермията.

Два принципа: От повърхността или от дълбочината

Сондите използват геотермална енергия от около 300 м дълбочина за производство на енергия, а колекторите събират топлина от горните слоеве на земята.
Имате ли въпроси? Нашите експерти ще се радват лично да Ви помогнат

Запитване за контакт


Нашите системи за използване на геотермална енергия:

RAUGEO

Геотермални сонди

RAUGEO Геотермален колектор

RAUGEO Енергийни пилони

Геотермална сонда RAUGEO PE-Xa, зелена: Най-здравата

Erdwärmesonde RAUGEO PE-Xa

Инсталиран на дълбочина 300 м, RAUGEO PE-Xa green ефективно използва постоянната температури в дълбочината на земята за генериране на енергия.

Големият плюс: техният здрав външен слой, комбиниран с нашия материал за запълване, осигурява плътност на системата, която традиционните геотермални системи не могат да предложат.

Приложения:

 • Отопление и охлаждане в комбинация с термопомпа
 • Free-cooling, или пасивно охлаждане на жилищните помещения
 • Размразяване на открити площи при мостове и отопление на рампи
 • Акумулиране на енергия в земята в комбинация със соларни инсталации или други енергийни източници
 • Оптимална комбинация с лъчисто отопление и охлаждане или темпериране на бетона

Вашите предимства:

 • Сондите отговарят на най-високите изисквания за безопасност
 • Най-ниска скорост на водата за най-добър топлинен ефект
 • 10 години гаранция (вижте гаранционна карат RAUGEO PE-Xa, печатен Nr. 827510) 

Геотермален площен колектор RAUGEO collect PE-Xa: Най-професионалния

Erdwärmeflächenkollektor RAUGEO collect PE-Xa

Този хоризонтално положен геотермален колектор добива енергия от почвата в зоната, която не е замръзнала, на дълбочина около 1,5 м. Устойчив на механични повреди, като точкови натоварвания, RAUGEO collect PE-Xa прави скъпата подмяна на почвата излишна и значително намалява разходите за монтаж.

REHAU предлага и геотермални колектори, изработени от PE100 RC за по-ниски изисквания към точково натоварване и температурна устойчивост.

Приложения:

•    За отопление в комбинация с термопомпи
•    Приложим при площи над 200 м² 
•    Икономично полагане с общи строителни машини
•    Може да се полага и в каменисти почви без пясъчно легло
•    Оптимална комбинация с лъчисто отопление

Вашите предимства:

 • Инстлация до ‑30 °C
 • Подобрена ефективност чрез повторна употреба на изкопания материал

Енергийни пилони RAUGEO: Пилонни основи с двойно приложение

Erdwärmepfahl RAUGEO

В съвременното строителство на сгради геотермалните или енергийните пилони имат двойна функция: Те се използват като пилонни основи при почви с ниска товароносимост, после служат и като енергийни пилони с интегрирани колекторни тртъби за използване на повърхностната геотермална енергия. Благодарение на високоустойчиви свойства на материала и особено малкия радиус на огъване, тръбите RAUGEO collect PE Xa са идеални за използване в енергийни пилони

Области на приложение:

 • Покриване на основния енергиен товар чрез енергийно активиране на иначе необходимите пилонни основи
 • Отопление и охлаждане в комбинация с термопомпа
 • Free-cooling, или пасивно охлаждане на жилищните помещения
 • Оптимална комбинация с лъчисто отопление и охлаждане или темпериране на бетона

Вашите предимства:

 • До 50 % по-бързо полагане чрез телескопична техника
 • До 10 % повече мощност
 • Оптимално обръщане на тръбата
 • Без връзки – без слаби места

Запълващ материал RAUGEO fill: Професионално запълване на сондажния отвор

RAUGEO fill

С топлопроводимост от ок. 2,0 W/mK и устойчивост на замръзване в съотвествие с DIN 52104-A, RAUGEO fill е иделаният запълващ материал за геотермалните сондажи.

Достъпен като:

 • RAUGEO fill червен
  Термично подобрен, устойчив на замръзване, запълващ материал с топлопроводимост от ок. 2,0 W/mK и добивност от ок. 1,0 to/m³
 • RAUGEO fill син
  Устойчив на замръзване, запълващ материал с висока добивност от ок. 0,7 to/m³
 • RAUGEO fill бял
  За прости изисквания

Контакт

Имате ли въпроси? Сътрудниците в нашите търговски офиси с удоволствие ще ви посъветва по телефона или лично.

Запитване за контакт

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection