Видео: RAUVITHERM

За свързване на темперираните открити площи с геотермалната система Вие се нуждаете от тръбна система, която съчетава висока гъвкавост с отлични топлоизолационни качества и висока степен на безопасност. REHAU отговаря напълно на Вашите изисквания с развитието на новата предварително изолирана тръбна система RAUVITHERM.