Геотермия

Отопление и охлаждане с геотермия - препоръчва се горещо

Геотермалната енергия или геотермията представлява съхранена в земните недра енергия, която постоянно се възобновява чрез слънчево лъчение и геотермален топлинен поток. Съхранената в почвата енергия може да се използва независимо от метеорологичното време и сезони, а в Германия е използваема на дълбочина от 1,5 м. На една дълбочина от 10 м през цялата година преобладава сравнително постоянна температура от около 8 - 12 °C.

При използване на геотермалната енергия във вертикално, радиално или хоризонтално разположени в земята тръби циркулира течност, която служи като флуид и с помощта на термопомпи извлечената топлинна енергия се повишава до необходимата за отопление температура.

С програмата RAUGEO REHAU предлага разнообразни и висококачествени системни решения за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане с термопомпи. Комбинацията от нискотемпературни системи като лъчисто, водно и подово отопление или темпериране на бетон е много икономична.