Тръби за питейна вода RAUPROTECT от PE 100-RC

Описание

Описание

RAUPROTECT от PE 100-RC за питейна вода е устойчива на концентрирано натоварване плътностенна напорна тръба от висококачествения материал PE 100-RC (устойчив на пропукване) съгласно PAS 1075. Като допълнение тръбите RAUPROTECT от PE 100-RC за питейна вода са снабдени с нанесена с лазер, износоустойчива трайна текстова маркировка, включваща Traceability-Barcode съгласно ISO 12176-4 за абсолютно точно обратно проследяване (REHAU система за качество RQS). По този начин всеки положен метър RAUPROTECT от PE 100-RC, включително заваръчни връзки, може да се проследи по всяко време.

 • Свързване посредством обичайните техники на свързване –механично свързване със стандартни стягащи или резбови фитинги, електрозаваряване.
 • Монтиране на съединенията съгласно общовалидните технически правилници и спецификации на производителя

 • Челно и електрозаваряване съгласно директива DVS 2207

Предимства

Предимства

 • Изключително подходящи за съвременни техники на полагане като хоризонтално промивно пробиване, заораване, фрезоване, техника земна ракета, сондаж рилайнинг-дълга тръба, берстлайнинг и полагане без пясъчно леглоKeine
 • Отлична устойчивост на концентрирани натоварвания, без образуване на пукнатини
 • Подходящи за всички класове почва
 • Полагане без скъпоструваща подмяна на пръстта, отпада необходимостта от доставка на материал за подложка и депониране на излишната почва
 • REHAU-Quality-System (RQS) вкючваща трайна Barcode-маркировка
 • Абсолютно точно обратно проследяване на всеки положен метър тръба
 • Автоматизирано документиране на заваряването
 • Използване на Traceability-Barcode в рамките на съвременните системи за управление на склада при Supply-Chain-Management
 • Възможност за 10-годишна гаранция на всички монтирани тръби за питейна вода RAUPROTECT от PE 100-RC (Германия)

Програма за доставкa

Програма за доставкa

 • Размери ф 63 до ф 400 SDR 11, работно налягане до 12,5 bar
 • Размери ф 63 до ф 400 SDR 17, работно налягане до 7,8 bar
 • Стандартно се предлагат на 12-метрови пръти и 100-метрови рула
 • Специфични дължини и доставка на барабани – по заявка