Управление на водите

Trinkwasserversorgung

Trinkwasserversorgung mit höchsten Ansprüchen an Hygiene und Sicherheit, egal wo.

Abwasserentsorgung

Langlebiges Hochlast-Kanalrohrsystem AWADUKT HPP für höchste Ansprüche.

Kläranlagentechnik

REHAU Systeme im Kläranlagenbau für die Abwasserreinigung und Aufbereitung.

Regenwasserbewirtschaftung

Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung dank RAUSIKKO.

Rohrsanierung

Bestehende Rohrsysteme nachhaltig sanieren mit dem praxiserprobten REHAU U-Liner

За най-ценната суровина на бъдещето: системи за управление на водите

В естествения кръговрат на водата не се губи нито една капка. Тази перфектна система е модел за REHAU и нейното устойчиво управление на водите, което в региони с ограничени водни находища осигурява жизнено необходими ресурси за бъдещите поколения и помага на по-богатите на вода части на света със сигурност за бъдещето да се справят с все по-строгите екологични норми и да избегнат плащането на данъци и такси. Решенията покриват пълния цикъл на водата - от снабдяването с питейна вода през стопанисването на дъждовната вода до отвеждането на отпадъчни води и пречистването на водата. Висококачествените полимерни материали гарантират непропускливост и сигурност до 100 години.

Highlights

RAUSIKKO SOFTWARE 7.1

Необходимотото средство за бързо и сигурно измерване на съоръженията за стопанисване на дъждовна вода.