Канализационна тръбна система AWADUKT PVC SN4

Описание

AWADUKT PVC SN 4
AWADUKT PVC SN 4

Изпитаната канализационна тръбна система за нормално натоварване от PVC-U за мръсна и дъждовна вода по DIN EN 1401

AWADUKT PVC SN4 се използва за полагане в почвата извън сградите. Тя е идеална за следните приложения:

- Селскостопанско и промишлено отводняване

- Канали за мръсна и дъждовна вода

- Отводняване на парцели и комунално отстраняване на отпадни води

Характеристики:

 • Максимални температури на отпадните води: постоянно натоварване 60 °C (DN 110 - DN 200) и 40 °C (DN 250 - DN 500), краткотрайно натоварване: 60 °C
 • Максимална проточна скорост до 6 m/s
 • Наклон 4 до 50
 • Подложен материал по ÖNORM EN 1610
 • Дебелина на покривните слоеве
 • Съвместими със системите за шахти REHAU
 • Приложение под транспортни товари до SLW 30 (необходимо е статическо изчисляване)
 • Тествани и одобрени съгласно ÖNORM EN 1401

Предимства

AWADUKT PVC SN 4
AWADUKT PVC SN 4

Предимства

Канализационната тръбна система AWADUKT PVC SN4 предлага следните предимства:

 • Без сърцевинно запенване
 • Без пълнители, което осигурява дълготрайност

Възможности за приложение

AWADUKT PVC SN 4
AWADUKT PVC SN 4

Възможности за приложение

 • Селскостопанско и промишлено отводняване
 • Канализация за мръсна и дъждовна вода
 • Отводняване на парцели и комунално отстраняване на отпадни води

Програма за доставка

AWADUKT PVC SN 4
AWADUKT PVC SN 4

Програма за доставка

 • Строителни дължини: 0,5м, 1м, 2м, 3м и 5м
 • DN 110 до DN 500