Канализационна тръбна система за високо натоварване AWADUKT PVC SN8 blue

Описание

Лазурно синята канализационна тръбна система за високо натоварване от PVC-U за дъждовна вода по DIN EN 1401

AWADUKT PVC SN8 blue е предназначена за сигурно и надеждно отвеждане на дъждовни води. Лазурно синьото оцветяване позволява ясно различаване на канализацията за дъждовна и мръсна вода. Така надеждно се избягват грешки при свързването.

Характеристики:

 • Максимални температури на отпадните води: при постоянно натоварване 60 °C (DN 160 - DN 200) и 40 °C (DN 250 - DN 400), при краткотрайно натоварване: 60 °C
 • Максимална проточна скорост 8 m/s
 • Наклон от 3 до 80 ‰
 • Подложен материал по ÖNORM EN 1610
 • Дебелина на покривния слой 0,5 - 8 м
 • Приложение под транспортни товари до SLW 60 (необходимо е статическо изчисляване)
 • Масивна плътностенна структура
 • Тествани и одобрени съгласно ÖNORM EN 1401

Предимства

Предимства

Предимства от пръв поглед:

 • Повишена дебелина на стените по DIN 8062, тръбен разред 3 респ. ÖNORM EN 1401, тръбен разред SN8
 • Предотвратява грешките при свързването посредством недвусмисленото оцветяване и маркировка
 • Двойна твърдост на пръстените в сравнение с обикновените канализационни тръби (8 kN/м²= SN8 съгласно DIN EN ISO 9969), което позволява покривен слой с малка или голяма дебелина
 • Без сърцевинно запенване
 • Без пълнители, което осигурява дълготрайност
 • Бързо и лесно полагане

Възможности за приложение

Възможности за приложение

 • Идеални за дъждовна вода
 • Приложение под транспортни товари до SLW 60 (необходимо е статическо изчисляване)
 • В пътното, летищното, релсово-пътното и тунелно строителство

Програма за доставка

Програма за доставка

Програма за доставка:

 • Лазурно син цвят
 • Фасонни части също в лазурно синьо
 • Строителни дължини: 1 м, 3 м, 5 м
 • DN 160 до DN 500