Подгряване & Темпериране

Премахване на лед и сняг с естествена топлина

На места като улици, мостове, перони или стрелки е особено важно да се предотврати образуване на лед и задържане на сняг през зимата. Тези изисквания могат напълно да се изпълнят с помощта на REHAU системата за темпериране на открити площи, която се основава на използването на геотермални източници на енергия.

Предимства през зимата:
-
Намаляване на риска от злополуки
- Повишаване на сигурността в областите, които са податливи на заледяване
- Без разходи за сол, снегорини и работна ръка
- Използването на сол отпада или значително намалява
- Чрез автоматично регулиране на системата, няма нужда от постоянен персонал

Предимства през лятото:
-
Увеличаване на продължителността на живот на пътните настилки
- По-бързо възстановяване на почвата чрез абсорбиране на слънчева енергия

- Подпомага доставката на енергия в съществуващата инфраструктура
- Намалява образуването на бразди по пътната настилка
- Намаляване на аквапланинга

Използването на темпериране на открити площи и възобновяеми енергийни източници води до значително намаляване на емисиите на CO2 и предотвратява замърсяването и увреждането на околната среда, причинени от употребата на сол.

Критични зони на трафик би трябвало да се поддържат без лед и сняг през зимата, за да се осигури максимална безопасност. Това е възможно чрез вграждане на тръбни колектори, които се присъединяват към възобномяеми източници на енергия. Флуидът циркулира в една система, състояща се от тръбен колектор, циркулационна помпа и геотермални сонди или други съоръжения за получаване на геотермална енергия. През зимата топлината се транспортира до повърхностния почвен слой, който предотвратява образуване на лед и задържане на сняг. Ако е необходима допълнителна енергия, системата може да се подпомогне чрез термопомпа свързана с геотермален източник на енергия. През лятото тръбните колектори изтеглят топлината от пътните повърхности и я предават в почвата с помощта на геотермални сонди. Притокът на топлина води до по-бързо възстановяване на околните земи. Охлаждането на пътните настилки намалява опасността от образуване на бразди и ги прави по-издръжливи.

Области на приложение:
-
Железопътни перони
- Мостове
- Паркинги
- Пътища към болници и пожарни
- Рампи за товарене
- Тунел, вход и изход
- Пешеходни зони
- Летища: места за паркиране, както и писти за излитане и кацане
- Площадки за приземяване на хеликоптери