Площен колектор RAUGEO collect

Описание

Площен колектор за ефективно отопление с топлина от земята

Чрез един хоризонтално положен геотермален колектор се добива топлина от земните недра на дълбочина от приблизително 1,5 м, където почвата не замръзва.

Площните колектори RAUGEO collect PE-Xa проявяват висока устойчивост срещу механични повреди като напр. точкови натоварвания. Поради това изкопния материал може да се използва отново като покривен материал. Това спестява скъпоструваща подмяна на почвата и намалява значително разходите за полагане.

При по-малки изисквания за устойчивост на точкови натоварвания и температури REHAU предлага геотермални колектори от PE100 и PE100-RC.

Предимства

Предимства

 • Високоустойчив материал PE-Xa (омрежен полиетилен), неподатлив на прорязване и набраздяване
 • Максимална експлоатационна надеждност на тръбите PE-Xa
 • Разходите за подмяна на почвата отпадат, тъй като не е необходимо използване на обичайното пясъчно легло
 • Ниски експлоатационни разходи и висок коефицент на полезно действие
 • Без необходимост от разрешителни при полагане над нивото на подпочвените води
 • Възможност за икономично вкопаване
 • Ниски разходи за полагане без пясъчно легло и без подмяна на почвата
 • Трайна експлоатационна надеждност поради високата устойчивост на материала срещу концентрирани натоварвания и пукнатини
 • Подобряване на ефективността чрез повторна употреба на изкопния материал
 • Лесно полагане при по-голяма площ на имота

Възможности за приложение

Възможности за приложение

 • За отопление в комбинация с термопомпа
 • Приложими при разположение на големи повърхности (от 200м²)
 • Ниски разходи за полагане със стандартни строителни машини
 • Възможност за полагане без пясъчно легло при камениста почва благодарение на материала PE-Xa
 • Оптимална комбинация с лъчисто отопление

Програма за доставка

Програма за доставка

Програмата RAUGEO обхваща освен геотермалните колектори от PE-Xa, PE-RC и PE100 и всички необходими компоненти до свързването към термопомпата:

 • Помагало за полагане
 • Съединителни тръбопроводи

 • Разпределители и разпределителни шахти

 • Елемент за влизане в обекта

 • Етилен гликол

Нашата подробна програма за доставка ще намерите в Downloads.