Отопление на стрелки & перони

Описание

Отопление на железопътни стрелки - безопасност на пътниците и точен график на железниците

REHAU предлага система, която комбинира използването на източници на топлина, без емисии на CO2 с термопомпа за ефектовно премахване на риска от натрупване на сняг и лед върху железопътните стрелки и перони. Контролната техника е съобразена с конкретните оперативни нужди и изисквания и може да се управлява със специално разработен софтуер.

В областта на отоплението на железопътни стрелки REHAU си сътрудничи с предприятието TripleS GmbH, така че за изпълнение на Вашите задачи на Ваша страна стоят два професионални и опитни партньори.

Предимства

Предимства

 • Без нарушаване на пътния план през зимата
 • Намаляване на риска от инциденти на пероните
 • Намаляване на оперативните разходи
 • Значително намаляване на емисиите на CO2
 • Използването на сол отпада респ. значително се намалява
 • Без разходи за труд за осоляване и снегопочистване
 • Предотвратява замърсяването и увреждането на околната среда, причинени от употребата на сол

Системни компоненти

Системни компоненти

 • Топлообменник на релсите
 • Тръбен колектор
 • Геотермален източник на топлина т.е. съхранение на топлина
 • Термопомпа с управляваща техника

Референции

Референции

Германия, Deutsche Bahn AG:

ALLGÄU
5 системи за отопление на стрелки с Weichenheizungsanlagen mit 15 Weichen: откриване на топлинни източници в подпочвените води на железопътните гариWärmequellenerschließung über das Grundwasser in den Bahnhöfen Langenwang, Fischen und Altstätten

BOBENHEIM
1 система за отопление на стрелки с 3 стрелки Weichenheizungsanlage mit 3 Weichen

HOLZMINDEN
1 Weichenheizungsanlage mit 2 Weichen