BKT-модули

Описание

Готови BKT-модули за лесен и бърз монтаж

Бърз монтаж, променливи размери на модулите, стандартна и нестандартна геометрия.

Възможности за приложение

Възможности за приложение

Предварителното конфекциониране на BKT-модули осигуряват висок стандарт на качество и кратки срокове за монтаж. Материалът се доставя точно на време на строителната площадка.

  • Бърз монтаж
  • Променливи размери на модулите
  • Стандартна и нестандартна геометрия

Програма за доставка

Програма за доставка

BKT-модули:

  • Тръба RAUTHERM S, 17 x 2,0 мм или 20 x 2,0 мм
  • Начин на полагане двоен или единичен меандър
  • Разстояние на полагане 15 см
  • Променливи размери
  • 2 x 2,0 м присъединителни тръбопроводи, фиксирани към края на подложките
  • С или без куплунг за въздух под налягане и глухи тапи
  • Фиксиран върху скарата от строителна стомана чрез свързващи подложки

BKT-свързваща кутия с капак