Индустриално подово отопление

Описание

Индустриално подово отопление – модерна концепция за отопление на сгради в промишлеността

Хангари за самолети, логистични центрове, производствени халета и др. – индустриалното подово отопление съчетава ниски инвестиционни и производствени разходи с благоприятен температурен профил.

Тръбите RAUTHERM S се намират в бетоновата подова плоча без нужда от поддръжка и предлагат голяма свобода на оформление при използването. Големият дял на лъчение и ниският температурен профил гарантират благоприятни експлоатационни разходи. Ниските температури на входящия поток позволяват прилагането на алтернативни енергийни източници и/или използването на отпадъчна топлина.

 • Равномерен температурен профил на халето
 • Приятно темперирана подова повърхност
 • Малко завихряне на прах
 • Ниски скорости на въздуха
 • Ниски експлоатационни температури
 • Без разходи за поддръжка

Предимства

Предимства

 • RAUTHERM S тръби от PE-Xa за тежките условия на строителната площадка
 • Бърз и лесен монтаж чрез високата гъвкавост на тръбите РЕ-Ха RAUTHERM S
 • Проверка на необходимостта от подова изолация за оптимизиране на разходите
 • Полагането във форма на меандър осигурява равномерен температурен профил на халето
 • Избягва се образуване на течения, концентрация на топъл въздух под тавана и топлинните загуби в резултат от тях се предотвратяват
 • Обичайната в климатизираните помещения циркулация на въздух отпада, така че се завихрят по-малко прах и микроби
 • Натовареността на промишления под не се редуцира чрез подовото отопление

Варианти

Варианти

 • Индустриално подово отопление в бетонова плоча:

  По правило долната арматура може да се използва като носач на тръбите, т.е. тръбите RAUTHERM S се закрепват директно върху долната арматурна мрежа с кабелни връзки.

  Без допълнителни разходи за носещи елементи на тръбите и по-голяма „свобода на пробиване”.
 • Индустриално подово отопление в неутрална зона:

  При полагане в неутрална зона тръбите RAUTHERM S се монтират върху напречните пръти на дистанционните детайли.
 • Индустриално подово отопление в бетон със стоманени нишки:

  В бетонови плочи със стоманени нишки се заменя класическата армировка на плочата напр. стоманени решетки, стоманени пръти чрез добавка на стоманени нишки. За осигуряване на разстоянията на полагане отоплителните тръби се полагат върху RAUFIX шини.

Програма за доставка

Програма за доставка

 • Свързване на тръбите по Тихелман
 • Индустриален колектор
 • Кабелна връзка
 • RAUFIX-шини
 • Фиксираща скоба
 • RAILFIX-шини
 • Направляваща дъга

Downloads

Downloads