Монтажни инструменти

Здрави. Лесни за боравене. Удобни за обслужване.

Инструментите RAUTOOL са универсално приложими в системите за сградна инсталация с RAUTITAN, лъчисто отопление и охлаждане, промишлени тръби RAUPEX и системи за дистанционно топлоснабдяване INSULPEX и RAUVITHERM.

С монтажните инструменти на REHAU Вие ще овладеете всяка монтажна ситуация!
Висококачествените инсталационни системи и монтажни инструменти са специално съглагувани с REHAU програма за фасонни части. Чрез разработка и подпомагане от REHAU инструментите подлежат на постоянни подобрения и усъвършенстване.
Ние предлагаме различни начини на задвижване за всяко изискване. Всички хидравлични инструменти като напр. RAUTOOL H2, E3 както и A3 са съвместими помежду си и могат да бъдат комплектувани с еднакви допълващи комплекти.