Такер система

Описание

Такер системата – гъвкава в жилищното строителство

Такер системата REHAU е гъвкава система за полагане за изискванията в жилищното строителство. Специалната форма на такер скобите осигурява стабилно фиксиране на тръбите върху висококачествените такер плочи. Съобразеният с изискванията на строителната площадка такер уред предлага лесна и бърза преработка.

Характеристики:

 • Система за полагане при мокро изпълнение за под
 • Подходяща за отопление/охлаждане
 • За жилищни и нежилищни сгради с полезен товар до 10 kN/м² в зависимост от избраната такер плоча
 • Изолационен слой от полистирол с контролирано качество съгласно DIN EN 13163 за отговарящи на стандарта топло и шумоизолационни стойности според DIN EN 1264
 • Каширано тъкано фолио с отпечатан растер за полагане от 5 см и кратните на тази стойност предпазва изолационния слой от влага и поемане на вода от строителната замазка съгл. DIN 18560 и DIN EN 1264
 • RAUTAC-такер скоби за тръби с размер 14 - 17 мм
 • Такер скоби за тръби с размер 20 мм
 • Всички REHAU такер скоби могат да бъдат обработени само с един инструмент - такер инструмент мулти
 • Подходяща са следните тръби и съответните им фитинги:

  - RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0 и 20 x 2,0
  - RAUTITAN flex 16 x 2,2 и 20 x 2,8
  - RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 и 20 x 2,9

 • За лесно полагане и надеждно фиксиране на REHAU тръбите към неизмазания под
 • DIN CERTCO сертифицирана

Предимства

Предимства

Предимства на системата с един поглед:

 • С комбинираната топло- и шумоизолация могат да се осъществят всички изолационни изисквания съгласно ENEV -> не е необходим допълнителен пласт изолация
 • Тъкано фолио предпазва изолационния слой от влага и поемане на вода от строителната замазка -> не е необходим допълнителен пласт покривно фолио
 • Отпечатан растер за полагане осигурява спазване на стандартизираните разстояния за полагане -> високо качество и безопасност на инсталацията
 • Изпълнена като ролкова изолация дава възможност за много бързо полагане на големи площи
 • Изпълнена като сгъваема плоча е особено подходяща за малки ъглови стаи -> висока гъвкавост на полагането
 • Selbsterklärend

Варианти

Варианти

Такер плочата е възможна в следните изпълнения:

 • Такер плоча 20-2 мм ролкова изолация (R-стойност: 0,50)
 • Такер плоча 30-2 мм ролкова изолация (R-стойност: 0,75)
 • Такер плоча 30-2 мм сгъваема плоча (R-стойност: 0,75)
 • Такер плоча 50-2 мм сгъваема плоча (R-стойност: 1,25)
 • Такер плоча 70-2 мм сгъваема плоча (R-стойност: 2,00)

Програма за доставка

Програма за доставка

Такер плочата се допълва в цялостна система от следните системни компоненти:

 • Такер уред мулти
 • RAUTAC такер скоби
 • Такер скоби
 • Крайна изолационна лента
 • Делатационен профил
 • Залепваща лента
 • Механизъм за развиване на залепващата лента