Релефна плоча VARIONOVA

Описание

Системата релефна монтажна плоча Varionova: много изисквания, едно решение

Системата за полагане на релефна монтажна плоча Varionova предлага максимална гъвкавост и следователно е подходяща за различни цели на приложение.

Характеристики:

 • Полагане на подовата отоплителна/охладителна система при мокро изпълнение
 • Подходяща за отопление/охлаждане

Релефна монтажна плоча Varionova 30-2:

 • Подходяща за следните тръби и съответните им фитинги:
  -
  RAUTHERM S 14 x 1,5
  -
  RAUTHERM S 17 x 2,0
  -
  RAUTITAN flex 16 x 2,2
  -
  RAUTITAN stabil 16,2 x 2,2

 • Черно релефно фолио с положена от долната страна топло- и шумоизолационна плоча 30-2 според DIN 4108-10
 • Черно релефно фолио предпазва изолационния слой от влага и поемане на вода от строителната замазка съгл. DIN 18560 и DIN EN 1264
 • За жилищни и нежилищни сгради с полезен товар до 5 kN/m²
 • Разстояние на полагане от 5 см и кратните
 • Съединителен фалц с ширината на един релефен елемент, разположен от двете страни на полочите
 • За лесно полагане и надеждно фиксиране на REHAU тръбите към неизмазания под
 • DIN CERTCO сертифицирана

Релефна монтажна плоча Varionova без шумоизолация

 • Подходяща са следните тръби и съответните им фитинги:
  • RAUTHERM S 17 x 2
  • RAUTITAN flex 16 x 2,2
 • Черно релефно фолио без положена от долната страна топло- и шумоизолационна плоча
 • Предпазва изолационния слой от влага и поемане на вода от строителната замазка съгл. DIN 18560 и DIN EN 1264
 • За сгради с полезен товар до 60 kN/m²
 • Разстояние на полагане от 5 см и кратните
 • За лесно полагане и надеждно фиксиране на REHAU тръбите към изолационния слой
 • DIN CERTCO сертифицирана

Свързващи ленти

 • Oстанали части без съединителен фалц могат да бъдат свързани заедно

Преходни ленти

 • За преход към зони, където не е положена релефна плоча Varionova, напр. при връзка с колектора, преходна зона под вратата

Предимства

Предимства на системата с един поглед:

 • Много лесен монтаж
 • Всички нормативни изолационни изисквания са осъществими
 • Релефна монтажна плоча Varionova 30-2 изпълнява изолационен случай D1 (съгласно техническата документация) -> не е необходим допълнителен пласт изолация
 • Черно релефно фолио предпазва изолационния слой от влага и поемане на вода от строителната замазка -> не е необходим допълнителен пласт покривно фолио
 • Много добра проходимост чрез стабилна повърхност
 • Надеждно фиксиране на тръбите за спазване на стандартизираните разстояния за полагане -> високо качество и безопасност на инсталацията
 • Благодарение на използването на свързващи ленти се намалява отпадъчния материал

Програма за доставка

Програма за доставка

Системата за полагане релефна монтажна плоча Varionova се допълва в цялостна система от следните системни компоненти:

 • Релефна монтажна плоча Varionova 30-2 с топло- и шумоизолация
 • Релефна монтажна плоча Varionova
 • Свързващи ленти
 • Преходни ленти
 • Фиксиращ мост
 • Фиксиращ елемент за релефна плоча
 • Крайна изолационна лента
 • Делатационен профил
 • Широка гама от фитинги