Дизайн

Неограничени възможности за индивидуално оформление

Формата и цвета на прозорците и вратите оказват съществено влияние върху цялостния облик на сградата. За придаване на индивидуална нотка прозорците, вратите, ролетните щори, капаците и фасадите могат да се оформят цветово както желаем. Що се отнася до формата, възможностите са почти неограничени.