За нас

REHAU ще реши Вашите задачи в строителството със система

Всяка сграда е комлексен организъм съставен от различни елементи и кръгове и функционира безпроблемно само тогава, когато всички компоненти ефективно и близко са вплетени един в друг.

Затова ние мислим не в продукти, а в системи. Като водещ европейски производител РЕХАУ Ви предлага иновативни, полимерно базирани решения за сградни системи и по темите енергия, вода и инфраструктура. Сред многообразието на нашия сортимент, ще намерите съответната технология за всяка задача и всяко приложение.

Ние развиваме ориентирани към бъдещето, интелигентни цялостни решения, които свързват екология и икономия, дизайн и функционалност, сигурност и комфорт и поставят нови тенденции в строителството. Въз основа на нашия дългогодишен опит и техническа компетентност ние исползваме предимствата на модерните материали и единни палатформи, за да направим Вашата работа с комплексните сиситеми възможно най-лесна.

РЕХАУ предлага услуги в много области. Спектърът обхваща от анализ, концепция и проектиране през изготвян и реализиране до подкрепа при експлоатация – като обхваща четири различни сегмента.

Прозоречна и фасадна техника

Сградна техника

Инфраструктура

Регенеративни енергии

Прозорците и фасадите са характерни архитектурни средства за оформяне на всяка сграда и също така са решаващ ефективаен фактор. РЕХАУ доставя на висококачествени, иновативни и енергино ефективни профилни сиситеми. Общата платворма за всички профили и всеобхватните услуги гарантират оптимална продуктивност.

За вътрешния живот на сградите РЕХАУ развива и изготвя иновативни и технически взискателни цялостни системи от стандартизирани компоненти и индивидуални решения. Сортимента обхваща от модерни системи за отопление и охалждане, през водопроводни мрежи и системни решения за електроинсталаиции до индустриални мрежи и инсталации за въздух под налягане.

Инфраструктурните сиситеми в близост до повърхността на земята имат специални изисквания към монтажа, сигурността и дълговечността. В целия свят РЕХАУ предлага интелигентни и съвместими концептни решения за менаджмент на водите, енергини техники и устойчивост, както и земни съоръжения, които са впечатляващо икономични и екологични.

Опазването на ресусрсите и климата при добива на енергия е една от централните бъдещи теми на човечеството като цяло и на стоителите в частност. За това РЕХАУ от години залага заедно с ефективнопто изпозлване на енергията на възобновяемите енергийни източници. С енергийно комфортната система създадохем цялостна проекция, подово отпление респективно охлаждане и геотермия.

Открийте повече за нашата мисия и фолософията на предприятието...