817-D465_419487_0 - 419487
Гаранция за най-висока ефективност на мрежата

Ефективност

Ефективно проектиране

Топлоснабдителните мрежи имат смисъл само тогава, когато след тяхното завършване предлагат действително сигурно снабдяване – и при това при постоянни икономични условия. Това означава: по цялата дължина на трасето топлинните загуби трябва да останат възможно най-малки. За да осигурим това предлагаме специален софтуерен модул за проектиране на трасето.

Концепция на мрежата
Фактори на проекта
Елементи на системата

1. Ключът: Интелигентна концепция на мрежата

Ние от РЕХАУ постигаме сигурност на снабдяването и икономичност чрез обединяване на интелигентната концепция на мрежата, оптималното взаимодействие на всички фактори на проекта и изборът на най-подходящите системни компоненти. В резултат имаме високо икономични топлоснабдителни мрежи – дори и при ниско потребление на енергия, както например в новите сгради.


50% по-малко топлинни загуби

2. Резултатът: Намаляване на половина на топлинните загуби

С нашата концепция на мрежата много често постигаме наполовина по-ниски топлинни загуби в сравнение със стандартната. Инструментите с които постигаме тази потенциална ефективност се състоят от:

  • Съблюдаване на хидравличното изравняване
  • Определяне на едновременност
  • Оптимизация на всички вторични клонове
  • Използване на двойни DUO тръбопроводи и по-добри изолации

Изчисляване на факторите на едновременност за всяко трасе

3. Причината: Подходящ проект на мрежата

Основният принцип на нашите експерти е: „Избягване на преоразмеряването“. За да бъдете успешни тук, е необходимо специално ноу-хау. Ето защо ние винаги предлагаме на нашите партньори и клиенти цялостен пакет от услуги, състоящ се от изчисляване на топлинните загуби и тръбната мрежа, както и сравнителни стойности за да се гарантира икономическото оразмеряване на мрежата.

ZTB_00401_02_Online - 75726

Контакт

Имате въпроси за нашите услуги в топлоснабдяването?
Пишете ни

Downloads

Материали по темата Топлоснабдяване
Преглед на материалите

Референции

Успешни проекти с РЕХАУ

Вижте референциите

Видеа

Информационни филми за инсталации и продукти
Преглед на видеата

Engineering progress

Enhancing lives