817-D456_419497_0 - 419497
Експертиза след повече от 30 години

Услуги

От идеята до осъществяването

Използвайте офертите на REHAU

Ние съветваме клиентите и партньорите си от самото начало, предоставяйки им надеждни данни под формата на ключови цифри въз основа на безброй планирани, изпълнени и подкрепени проекти. Преди всичко обаче, ние ви подкрепяме и в комуникацията с потенциални абонати или участници в мрежата, както и в разговорите с инвеститорите.

Serviceleistungen

Идея:

 • Подкрепа при бюджетна оценка на проекта
 • Предоставяне на релевантна информация
 • Разговори и привличане на заинтересовани лица и граждани
 • Представяне на проекта и комуникация
Serviceleistungen

Концепция:

 • Подкрепа при изграждане на концепцията на топлопреносната мрежа
 • Помощ при организацията и управлението на проекта
 • Best Practice - примери


Serviceleistungen

Проектиране:

 • Подкрепа при проектирането на топлопреносната мрежа
 • Изчисляване на топлинните загуби и оразмеряване на мрежата
 • Определяне на референтни стойности за полагане

Повече за ефективното проектиране

Serviceleistungen

Изпълнение:

 • Подкрепа при изпълнението
 • Предоставяне на специални инструменти и помощни средства за полагане
 • Провеждане на обучения на строителния обект и инструкции за полагането

Контакт

Имате въпроси за нашите услуги в топлоснабдяването?
Пишете ни

Downloads

Материали по темата Топлоснабдяване
Преглед на материалите

Референции

Успешни проекти с РЕХАУ

Вижте референциите

Видеа

Информационни филми за инсталации и продукти
Преглед на видеата

Engineering progress

Enhancing lives