Ние за нас

Unlimited Polymer Solutions

За енергийно ефективно строителство, използване на възобновяеми енергийни източници и управление на водите, както и в областта на „Mobility & Future Living“, REHAU допринася решаващо за преодоляване на екологичните и икономическите предизвикателства на бъдещето. Компетентност и иновации са направили REHAU водещ доставчик на базирани на полимери системни решения и услуги в областите строителство, аутомотив и индустрия. Поради високата ефективност в разработването на нови продукти и децентрализираната търговска и сервизна мрежа, REHAU принадлежи към най-добрите доставчици на пазара. Високо ниво на професионализъм от развитието на материалите до изпълнението на системите, както и страст за неограничените потенциални ползи от прилагането на полимерните материали, са основна предпоставка да бъдем водеща марка в световен мащаб.

Философия

От основането на фирмата нашата цел е посредством самостоятелни рецептури за пластмаси да разкрием нови области за приложение. Ние се стремим да заменим обикновените материали с по-здрави полимери и чрез креативни системни решения да предложим подобрени стойности в полза на нашите клиенти.

... научете повече тук

Компетенции

Благодарение на изключителни иновации и висока надеждност се създават дългосрочни предимства по отношение на конкуренцията. Ние последователно комбинираме специфични познания в три стратегически области на нашия бизнес - строителство, аутомотив и индустрия. С добре обмислени системни предложения и услуги непрекъснато затвърждаваме водещата си позиция в света на ниво продукти, експертни съвети и услуги. Дългосрочната предприемаческа насоченост прави REHAU независим и ненадминат партньор за клиенти по целия свят.

... научете повече тук

Снабдяване

Административната централа на групата REHAU в швейцарския град Мури същевременно е и седалище на материалното стопанство и логистиката. Самостоятелното търговско дружество закупува централизирано в цял свят суровини, машини и инсталации за REHAU и освен това организира транспорта и логистиката. При тази дейност най-висок приоритет имат икономичността, качеството, сервизното обслужване, годността на доставките за транспортиране и надежността.

... научете повече тук

Академия

Академията REHAU е централният научен институт за нашите полимерно базирани системни решения и услуги в областите строителство и индустрия. За да спазим компетентно нашите обещания за високо качество навсякъде, в целенасочени курсове за обучение ние преподаваме на занаятчиите, търговците и продавачите всички принципи и подробности за нашите изделия и услуги. В нашите центрове за обучение, в търговските офиси на REHAU и на място пред клиентите редовно се провеждат мероприятия на академията.

... научете повече тук

Корпоративно гражданство

Като компания, отговорна и активна на международно равнище, REHAU се занимава с много дейности, които излизат далеч извън рамките на традиционния бизнес. В световен мащаб, ние сме ангажирани в различни социални области за екологични, икономически, социални и културни въпроси. Целта е да се поеме социална отговорност в дългосрочен план, а не да бъдат подбрани задачи без трайни последици.

... научете повече тук

История

През 1948 Хелмут Вагнер започнал с производството на кедър за обувната индустрия и маркучи за вода. Производствена база е сграда на франконска фабрика за кожа основана през 1907. Производството започва да расте бързо и следователно REHAU вече може да постигне по-голям успех чрез производството на хиляди продукти и системи.

... научете повече тук

REHAU в Австрия...

През 1956г. в Австрия е създадена първата дъщерна фирма на REHAU групата в чужбина. През 1961г. започва строителството на завода в австрийския Нойленгбах, който след завършването и до днес непрекъснато се разширява. Това беше последвано от създаването на търговски офиси Строителство със седалище в Гунтрамсдорф, Долна Австрия и ИНДУСТРИЯ в Линц, Горна Австрия. Днес, както във всички страни от региона, обширна дистрибуторска мрежа обработва успешно местния пазар.

...и в регион Югоизточна Европа

От 1996 централата за Югоизточна Европа се намира също в Гунтрамсдорф край Виена. В началото на 2007, по време на реорганизацията на управленската структура в рамките на REHAU групата, регионът е преименуван на SE. Този регион включва Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Австрия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Чехия, Турция, Унгария, Украйна и Кипър.

Освен в Нойленгбах друг завод има и в Османели (Турция).

Общо в регион SE днес има повече от 1450 служители на 24 места в 19 страни, които получават подкрепа от Австрия в областите финанси, човешки ресурси, приложни технологии, управление на доставките, IT/IS и маркетинг/комуникации/връзки с обществеността. Около 450 от тях работят в REHAU Австрия, а 1000 в другите страни от региона.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ