Политика на покупките

За повече рентабилност и качество

Политиката на покупките на REHAU е следствие от целите на нашето предприятие. При това във фокуса стои удовлетвореността на нашите клиенти. Успехът на нашите продукти е тясно свързан с тяхното качество и е в пряка връзка с нашата цел, да отговорим на повишаващите се изисквания на нашите клиенти.
Като действаща в световен мащаб група предприятия, REHAU търси креативни и конкурентноспособни доставчици от различни по вид пазари и браншове. Икономическата рентабилност, качеството, сервизното обслужване, възможността за доставка и надеждността имат за нас най-висок приоритет. В нашите партньори - доставчици ние влагаме доверие и очакваме честна и дългосрочна съвместна работа. При това услугите, насрещните услуги и рискове са в балансирано съотношение. От нашите доставчици ние очакваме като партньори заедно с нас да видят къде има потенциал за снижаване на разходите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ