Управление на доставчиците

Надеждност в цял свят

Опорният стълб на управлението на доставчиците е последователният мениджмънт на групите материали. За всяка група материали има установени един Lead Buyer (Отдел Покупки) и един Lead Engineer (Технически отдел). В подкрепа на основните процеси се извършва оценка (LBU© Оценка на доставчиците), според която доставчиците се оценяват равнопоставено по обективни търговски и технически характеристики. Резултатите съобщаваме открито на нашите доставчици. Оценката LBU© отразява способностите на доставчиците и така става основа за развитието и включването на доставчиците в рамките на базата данни за доставчици.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ