Философия

От основането на фирмата целта на REHAU е посредством самостоятелни рецептури за пластмаси да разкрие нови области за приложение. Ние се стремим да заменим обикновените материали с по-здрави полимери и чрез креативни системни решения да предложим подобрени стойности в полза на нашите клиенти.

В над 170 представителства около 19.000 служители в 54 страни допринасят за растежа и успеха на нашето предприятие. REHAU последователно изгражда своята мрежа на пет континента, за да се доближи като партньор до своите клиенти. И в бъдеще нашето фамилно предприятие ще остане независимо и ориентирано към средносрочни и дългосрочни цели, вместо да поставя на преден план краткосрочната печалба. Дейностите днес са насочени към въпроси от значение за бъдещето като енергийна ефективност, възобномяеми енергийни източници, управление на водите, мобилност и Future Living.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ