Компетенции

Надеждни и иновативни

Благодарение на изключителни иновации и висока надеждност REHAU създава дългосрочни предимства по отношение на конкуренцията. Ние последователно комбинираме специфични познания в три стратегически области на нашия бизнес - строителство, аутомотив и индустрия. С добре обмислени системни предложения и услуги непрекъснато затвърждаваме водещата си позиция в света на ниво продукти, експертни съвети и услуги. Дългосрочната предприемаческа насоченост прави REHAU независим и ненадминат партньор за клиенти по целия свят.

Технология

Инжинерите и техниците в REHAU придружават продукта от развитието до неговото монтиране и употреба. Нашата технология включва получаването на продукт за серийно производство и оптимизация на производствения процес. За това решаваща роля имат нашите специализирани и добре организирани производствени мощности. Освен това предлагаме оптимални условия, като например логистика и доставки точно навреме.
... повече по тази тема ще научите тук

Принципите за качество важат не само за служителите, но и за доставчиците:

  • Ние се поставяме в услуга на клиентите и изпълняваме техните изисквания за качество
  • Качеството се планира, произвежда, проверява и контролира
  • Качеството обхваща квалифицираната обработка на запитванията, услугите и спазването на сроковете
  • Недопускането на грешки е с приоритет пред отстраняването им
  • Процесите и системите за управление на качеството непрекъснато се подобряват

... повече по тази тема ще научите тук

Околна среда

Опазването на природните ресурси и развитието на иновативните системи за ефективно използване на енергията са ключови въпроси за бъдещето, с които REHAU вече успешно се занимава. Ние не само разработваме и произвеждаме екологично и икономически разумни системни решения за нашите клиенти, но и напълно съзнателно и отговорно действаме в полза на човека и природата.
... повече по тази тема ще научите тук

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ