_92A3860-REHAU-VINYL-PLUS-Carsten Heuer_Michael Stöger_Jörg Ipfling_FINAL_72 dpi - 1073973

Отличнo устойчиво развитие: Отдел Прозоречни решения на REHAU получи продуктовия знак VinylPlus. За целта бяха тествани единадесет профилни прозоречни системи, произведени в европейските заводи в Англия, Франция, Полша и Германия. Отляво надясно, щастливите от успеха Карстен Хойер, Ръководител Отдел Прозоречни решения, Михаел Щьогер, Ръководител Операции и Верига за доставки, и Йорг Ипфлинг, Ръководител Технологии за рециклиране на прозорци. 

Отлично устойчиво развитие

Отдел REHAU Прозоречни решения продължава да получава сертифициране за своите системни решения

18.05.2021

REHAU активно се ангажира с функционираща кръгова икономика от десетилетия и инвестира в устойчиво производство и работни методи. С измерими успехи полимерният специалист получи няколко награди в края на миналата година.

За сертифицирането с продуктовия знак „VinylPlus” бяха тествани единадесет REHAU прозоречни системи и четирите европейски REHAU завода за прозорци в Англия, Франция, Полша и Германия. При повторното сертифициране през 2020 г. компанията отново увеличи своите резултати и подобри представянето си с 8 процентни пункта в сравнение с 2018 г. REHAU се откроява в оценката, тъй като е един от малкото печелили награди системни доставчици, постигнали цялостна сертификация на своите профилни системни решения и на всичките си европейски заводи.

Централно място в одита според продуктовия знак „VinylPlus” е устойчивостта при работа с PVC- продукти. Отдел REHAU Прозоречни решения използва последователно рециклирани материали за производството на профили за прозорци. Тези рециклати от стари прозорци се добиват изключително в собствените компании за рециклиране на REHAU и се обработват по начин, спестяващ ресурси. Това гарантира затворен цикъл на материалите и отговорно боравене с емисиите на CO2. „Ние даваме активно своя принос за бъдещето“, каза Карстен Хойер, Ръководител на отдела Прозоречни решения, при получаването на продуктовия знак: „С това REHAU подчертава своята отговорност за производството на устойчиви продукти от висококачествена пластмаса!".

Международната рейтингова агенция „EcoVadis” също изследва ангажимента за устойчиво развитие на компаниите. Въз основа на областите „Околна среда“, „Труд и права на човека“, „Етика“ и „Устойчиви доставки“, тя оценява над 65 000 компании по цял свят. Тази година REHAU отново получи „Рейтинг за устойчивост“ в „Сребро“, само на една точка разстояние от „Златен рейтинг“. Като цяло компанията постигна 65 от общо 100 точки, като отбеляза подобрение от седем точки в сравнение с рейтинга си преди две години. Това класиране поставя REHAU сред първите три процента от всички оценени компании в сегмента „Производство на пластмаси“. Специалистът по полимери отбеляза изключителен успех в категорията „Околна среда“, като получи 80 точки в нея.

През пролетта REHAU спечели също и големия тест, важащ за територията на Германия, който се провежда от бизнес списанието FOCUS-MONEY с Института за управление и икономически изследвания. Компанията е победител в теста в областта „Производители на прозорци“. За целта на проучването бяха анкетирани над 500 000 души за устойчивата ангажираност на различни компании от множество браншове.

КЛЮЧОВИ ДУМИ 

VinylPlus е програма за доброволният ангажимент за устойчиво развитие на европейската PVC индустрия със седалище в Брюксел. В оценката са включени осем основни критерия, включително отговорно снабдяване с PVC суровини и добавки, затворен цикъл на материали и рециклиране, както и устойчива енергийна стратегия. Тези, които получават продуктовия знак VinylPlus, са сред водещите доставчици на устойчиви PVC решения. VinylPlus е разработена в сътрудничество с Изследователската организация за строителство (BRE) и The Natural Step (TNS).
https://productlabel.vinylplus.eu/

EcoVadis е основана в Париж през 2007 г. и сега предлага универсални оценки за устойчиво развитие в 160 страни. Критериите обхващат четирите теми - околна среда, трудови практики, устойчиви доставки и справедливи бизнес практики. Използваните методи и критерии съответстват на международните стандарти за корпоративна социална отговорност (КСО), включително Инициативата за глобално отчитане (GRI), Глобалния договор на ООН и ISO 26000.
www.ecovadis.com 

Engineering progress

Enhancing lives