FAQ

Често задавани въпроси за качеството на питейната вода

Тук ще намерите отговори на важни въпроси за качеството на питейната вода.

Как се контролира качеството на питейната водата в България?

Качеството на питейната вода в България се определя и контролира с Наредба на правителството (Наредба 9 за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, ДВ бр.30 от 2001г.). Отговорност за качеството на питейната вода носят водоснабдителните фирми. Контролът за изпълнение изискванията на Наредбата се извършва от Дирекция “ Опазване и контрол на общественото здраве” при МЗ и РИОКОЗ (регионални структури по обществено здравеопазване).

Основната задача на РИОКОЗ, като орган по общественото здраве, е да надзирава и контролира дали водоснабдителните фирми подават на населението безопасна вода за пиене, която отговаря на стандартите за качество в Наредба № 9

Как може да се подобри качеството на водата от водопровода?

Водоснабдителните дружества са отговорни само за качеството на питейната вода до нашата къща. Затова се препоръчва инсталирането на хигиенно оптимизирана тръбна система - като RAUTITAN от REHAU.

Но също от значение и правилното ежедневно потребление. С няколко прости мерки Вие също можете да допринесете за редовната подмяна на водата във Вашите тръби, за да е винаги прясна и чиста. За целта сме съставили Ръководството за потребление за чиста и прясна питейна вода.

Научете повече за водопроводните системи RAUTITAN

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection