Weber-Hydraulik, Halle 10

Weber-Hydraulik, хале 10 | Лозенщайн, Австрия

Фирма WEBER-HYDRAULIK има вече 12 филиала. Заедно те осигуряват индивидуално разработени и функционално надеждни хидравлични решения. Във филиала в Лозенщайн в Австрия се направи преустройство на производственото хале. В този обект бяха използвани 350 м REHAU тръби INSULPEX UNO диаметър 75 и 90 за топлоснабдяване, както и 175 м индустриални тръби RAUPEX за инсталацията за въздух под налягане.

Местоположение

Лозенщайн, Австрия

Година

2017

Продукти/ системи

Индустриални тръби RAUPEX 
INSULPEX

Weber-Hydraulik, Halle 10


Weber-Hydraulik, Halle 10

Weber-Hydraulik, Halle 10


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection