M47-D002_477846_0 - 477846

Заштитни лајсни

Поврзувањето на работната плоча со ѕидот се вика: РАУВАЛОН (RAUWALON). Нашите заштитни лајсни поставуваат нови стандарди на полето на дизајн, обработка и декор. Така се создава единство на системот и формата.

M44-D091_555126_0 - 555126
RAUWALON slim line

Најмалата заштитна лајсна

0000E732_15065_0 - 15065
RAUWALON classic line

Докажаниот класичар со стабилен алуминиумски додаток

0000E733_14956_1 - 14956
RAUWALON trend-line

За оптичко совршенство помеѓу работната плоча и ѕидот

0001376F_14919_0 - 14919
RAUWALON vario line

Една форма, шест системи и безброј моѓности на декори

0001378B_14970_1 - 14970
RAUWALON soft line

Конвеционална заштитна лајсна

0001379B_14959_1 - 14959
RAUWALON fine line

6 x можности на декори во една форма

RAUWALON perfect-line Wandanschlussprofil
RAUWALON perfect line

Заштитна лајсна со невидлив дихтунг

M40-D116 - 15692991
RAUWALON panel line

Интелигентно решение за ниша

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection