RAUPIANO PLUS

Ljuddämpat avloppsrör

Bra akustik för moderna kontor

RAUWOOD har lång livslängd

Highlights

RAUPIANO PLUS: Det ljuddämpande avloppsröret

Ett komplettsystem för såväl enfamiljshus som flerfamiljshus samt offentliga byggnader

Säkervatten

RAUTITAN är ett PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Det är godkänt enligt branschreglerna ...

Dagvatten - kassetter - infiltration

Genom överbelastning på avloppssystem och reningsverk och höga vattenflöden stiger risken för översvämningar. Snabbt ...

Avloppshantering

En av de viktigaste hörnstenarna för helheten vad gäller vattenhantering är tillförlitlig avloppshantering.

Telekommunikation

Skapa förbindelser Dagens värld har krympt, mest på grund av telekommunikationstekniken. Med moderna ...

System för bästa möjliga isolering och design

Utsidan på en byggnad sätter karaktären på huset – optiskt, funktionellt och energimässigt. 

Bra akustik för moderna kontor

Medarbetarnas välbefinnande står i fokus när man ska ta ställning till hur arbetsplatsen ska utformas. Rådgivare och ...

Referenser

Vid byggandet levererade REHAU 28 000 meter RAUPIANO PLUS-rör och bidrog därmed till skapandet av en av världens ...