S07-D406_449123_2 - 449123

Dagvatten och kabelskydd under kontroll

Ny Audi-anläggning i Münchsmünster använder REHAU inomhusteknik

I industriparken Münchsmünster ca 3 mil från huvudanläggningen i Ingolstadt öppnade Audi nyligen en ny produktionsanläggning. Det rör sig om ett nytt kompetenscentrum för tillverkning av karosserikomponenter i pressgjuten aluminium, varm- och kallpressade komponenter samt fjädringskomponenter. Det 42 hektar stora området innefattar förutom tre produktionshallar även en energicentral samt en egen brandstation och en vårdcentral.  För att på ett säkert sätt leda bort dagvatten från anläggningen har man valt att använda sig av olika system från REHAU.

Omkring 10 000 RAUSIKKO boxar för hög belastning används för maximal statisk säkerhet tillsammans med runt 6 000 meter AWADUKT PP avloppsrör för hög belastning och RAUSIKKO sedimenteringsanläggningar för att säkerställa en permanent och tillförlitlig dagvattenhantering. Därtill lades över 50 kilometer REHAU kabelskyddsrör.

Genomtänkt dagvattenhantering

Det regnvatten som faller på produktionsanläggningen förs från de enskilda utsläppspunkterna till ett dagvattenkanalnät. I nätet används avloppsrören AWADUKT PP av polypropylen, som är utformade för att klara hög belastning, hålla länge och vara enkla att använda. Rörens livslängd på 100 år har testats och intygats av testföretaget LGA i Nürnberg.

Eftersom regnvattnet som hamnar på bebyggda områden och takytor kan vara förorenat förs det sedan till en RAUSIKKO sedimenteringsanläggning. Där sänks vattnets hastighet kraftigt så att föroreningarna kan sedimentera på botten av anläggningen. Det förbehandlade regnvattnet hamnar slutligen i RAUSIKKO boxar för infiltration.

I den installerade varianten för hög belastning har det polymera lagringsblocket RAUSIKKO box av polypropylen (PP) en lagringskapacitet på 92 procent. Tack vare boxens utomordentliga stabilitet kan området ovanför infiltrationsanläggningen utan problem trafikeras av lastbilar och i övrigt användas fullt ut.

OrtMünchsmünster, Tyskland
ProjekttypNybyggnation av produktionsanläggning
KomponenterRAUSIKKO Box, AWADUKT HPP, PVC kabelskyddsrör
År2013
AWADUKT HPP SN16 kanalrörssystem för hög belastning

AWADUKT HPP SN16 kanalrörssystem för hög belastning

RAUSIKKO sedimenteringsanläggning

RAUSIKKO sedimenteringsanläggning

REHAU kabelskyddsrör

REHAU kabelskyddsrör

RAUSIKKO Box

RAUSIKKO Box

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection