Elinstallation

System för kontorsinredning – fönsterbänkskanal SIGNO

System för kontorsinredning

Fönsterbänkskanal SIGNO

System för industrin – elledningar och kabelkanaler

System för kontorsinredning

Fönsterbänkskanal SIGNO

System för bostäder – sockellistkanal

System för bostäder

Sockellistkanal

Bättre skydd när det brinner – Brandskyddskanaler

Bättre skydd när det brinner

Brandskyddskanaler

För elinstallation hänvisar vi till REHAU´s danska hemsida www.rehau.dk