BIOMASSA transportsystem

Beskrivning

AWADUKT PP SN 10 och RAUPROTECT PE 100 RC rörsystem

För framställning av biogas behöver man biomassa (t.ex. flytgödsel, gödsel, energiväxter osv.) som jäser i fermenteringsanläggningen. För att försörja biogasanläggningen med resp. näring, har REHAU olika transportledningar att erbjuda. Dit hör AWADUKT PP SN10 RAUSISTO, avloppsrör för hög belastning och tryckrör för avloppsledningar RAUPROTECT PE 100 RC.

Fördelar

Fördelar

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

 • Kan användas i låga förläggningsdjup liksom också vid stora överfyllnadshöjder
 • Låg rörvikt för enkel hantering utan lyftdon
 • Tål temperaturer från -20o C upp till +90o C (korttid), hög kemisk resistens och har mycket hög nötningshållfasthet
 • Kan högtrycksspolas upp till 340 bar

RAUPROTECT PE 100 RC tryckrör

 • Kan förläggas i ett stycke upp till 100 m utan kopplingar
 • Kan plogas eller frasas in direkt i marken
 • Lämplig för schaktfri förläggning genom materialet PE 100 RC som är hållfast mot dragsprickor

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Komplett rörsystem för biomassa AWADUKT PP – rör- och rördelsprogram liksom brunnssystem:

 • Dimensioner från DN 160 till DN 400
 • Bygglängder 1 m, 3 m och 6 m
 • Rör och förmonterade dubbelmuffar och SL-tätningssystem
 • Omfångsrikt rördelsprogram från DN 160 till DN 400

Användning

Användning

Avloppsrörprogrammet AWADUKT PP kan användas för olika applikationer i biogasanläggningar.

 • Transport av biomassa, trycklösa rör för flytande substanser till biogasanläggning
 • Dräneringssystem för droppvatten inom biogasanläggning
 • Transport av avlopp, resp. dagvatten från anläggningen